შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2020-12-01 ბაღდათის 21-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმი არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭედით. ორგანიზაციის საჩივარი მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაყენების შესახებ დაკმაყოფილებულ იქნა საოლქოს მიერ. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე