შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება
2020-12-02 ახალციხის 33-ე საარჩევნო უბის შემაჯამებელ ოქმში შეტანილია შესწორება, თუმცა, თან აქვს დართული შესწორების ოქმი. შესწორება მდგომარეობს იმაში, რომ წაშლილია საარჩევნო სუბიექტის 34-ე ნომრის გასწვრივ ციფრი 3 და დასმულია X. ორგანიზაციამ მოითხოვა შემაჯამებელი ოქმის ბათილობა, შედეგების გადათვლა და ახალი ოქმის შედგენა. ასევე,  კომისიის წევრებისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრება საარჩევნო კოდექსის 87-ე მუხლის შესაბამისად. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე