შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2020-12-02 თელავის მე-40 საარჩევნო უბნის პროპორტიუცლ ოქმში არ იყო შეტანილი ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა რაზეც მოგვიანებით შედგა შესწორების ოქმი. საჩივრით მოთხოვნილი იყო ბათლი ბიულეტენების გადათვლა და კომისიის თავმჯდომარის და მდივნის დისციპლინური პასუხიმგებლობა.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე