შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა
2020-12-03 ლაგოდეხის 32-ე საარჩევნო უბანზე ქსეროქსის გადამღების აპარატის გაუმართაობის გამო  დამკვირვებლებს ვერ გადაეცა შემაჯამებელი ოქმის დამოწმებული ასლები. მდივნისა და თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებაზე დაწერილი საჩივარი არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე