ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-12-03 საბურთალოს 56-ე საარჩევნო უბნის პროპორციული შედეგების შემაჯამებელ ოქმში 19 ბიულეტინით მეტი იყო ვიდრე ამომრჩევლების ხელმოწერების რაოდენობა. ორგანიზაციამ მოითხოვა კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვა და შემაჯამებელი ოქმის ბათილობის გამოცხადება, რაც არ იქნა განხილული. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე