შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2020-12-04 ხელვაჩაურის 23-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ ოქმში მითითებული არ არის რეგისტრატორის ბეჭდის ნომრები, ხელმწოერები, ბეჭედი და დრო.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე