შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2020-12-04 თიანეთის 21-ე საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმში შესაბამის გრაფაში არ არის მითითებული რეგისტრატორების ბეჭდების ნომრები.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე