ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებული დარღვევები
2021-10-30 #5 ისნის საარჩევნო ოლქის #50 საარჩევნო უბანზე ხმა მისცა ამომრჩეველმა, რომელიც იმყოფებოდა გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე