1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 16
1

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-12-03 გორის 23-ე საარჩევნო უბანზე, ამომრჩეველმა რომელიც შეყვანილი იყოს სპეციალურ სიაში (ამომრჩეველს ხმა უნდა მიეცა #107 საარჩევნო უბანზე), ხმა მისცა ძირითად უბანზე. რეგისტრატორმა 11:30 წუთზე ამომრჩეველს მარკირება გაუკეთა და რეგისტრაციაში გაატარა, ისე, რომ ამომრჩეველს არ წარმოუდგენია თვითიზოლაციის დასრულების რაიმე საბუთი. აღნიშნული ფაქტი აღმოაჩინა კომისიის თავმჯდომარემ 17:00 საათზე და აცნობა ზემდგომ საოლქო კომისიას. ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-12-03 ვაკის 43-ე საარჩევნო უბანზე მისულ ამომრჩეველს ერთიან სიაში მისი გვარის გასწვრივ დახვდა ხელმოწერა, რის შემდეგაც რეგისტრატორმა კომისიის წევრმა დაწერა ახსნა-განმარტება....

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ხობი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-11-20 ხობის პირველ საარჩევნო უბანზე, ამომრჩეველმა კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ აიღო ორი სპეციალური კონვერტი და მათში ცალ-ცალკე ჩადო ბიულეტენები და ჩააგდო ყუთში, ყუთის ზედამხედველმა ვერ უზრუნველყო წესების დაცვა. ყუთის ზედამხედველის დისციპლინარულ პასუხისმგებლობაზე საჩივარი შედგა უბანზე, რომელიც გადაეცა საოლქოს, თუმცა ის განუხილველი დარჩა.  ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: სენაკი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-11-20 სენაკის მე-8 საარჩევნო უბანზე (26.64.08) რეგისტრატორმა ამომრჩეველს სხვა ამომრჩევლისთვის კუთვნილ გრაფაში მოაწერინა ხელი. ორგანიზაციის მიერ დარეგისტრირდა საჩივარი უბანზე რეგისტრატორის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაყენების შესახებ. საჩივარი გადაეცა საოლქოს, თუმცა დარჩა განხილვის გარეშე.  ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-11-20 საბურთალოს მე-15 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა  კენჭისყრის დაწყების დროიდან (08:00-დან - 10:40 სთ.მდე) არასწორად მოხია ბიულეტენები ბლოკნოტიდან, შედეგად, ამომრჩევლისათვის გადაცემულ ბიულეტენებში არ ჩანდა უბნის ნომერი. დაფიქსირდა მსგავსი 32 შემთხვევა. ამომრჩევლებმა არასწორად მოხეული ბიულეტენები ჩააგდეს საარჩევნო ყუთში. თავმჯდომარემ ვერ უზრუნველყო დარღვევის დროული აღმოფხვრა.

...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-11-20 მარნეულის 33-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა და რეგისტრატორმა შეცდომით სხვა გრაფაში მოაწერეს ხელი. ამის შემდეგ  საარჩევნო უბანზე მოვიდა ის ამომრჩეველი რომლის გრაფაშიც ხელი იყო მოწერილი და მას არ მისცეს ხმის მიცემის უფლება და გააბრუნეს უკან, რომლის თაობაზეც რეგისტრატორმა დაწერა ახნა-გამარტება. ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-11-20 ისნის 73-ე საარჩევნო უბანზე, 16:45 საათზე რეგისტრატორმა ორი ამომრჩევლის ხელმოწერების გრაფის გასწვრივ არ დააფიქსირა თავისი ხელმოწერა. ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ბაღდათი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება, კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-11-20 ბაღდადით მე-13 საარჩევნო უბანზე, მოსულ ამომრჩეველს რეგისტრატორმა გადასცა სამი ბიულეტენი. ამომრჩეველმა შემოხაზა სამივე ბიულეტენი, ხოლო ის ფაქტი, რომ ორის ნაცვლად მას გადაეცა სამი აღმოჩენილ იქნა მის მიერ ბიულეტენის შემოხაზვის შემდგომ.  დარღვევის აღმოჩენის შემდეგ დაირღვა ამომრჩევლის კენჭისყრის ფარულობა, ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-11-20 ქუთაისის 59-ე საარჩევნო უბანზე ხმების დათვლის პროცესში აღმოჩნდა, რომ სამი რეგისტრატორების  მიერ რიგ ბიულეტენზე არ განხორციელდა ხელმოწერა, რაც აღმოჩენილ იქნა მხოლოდ ხმების დათვლის დროს. შესაბამისი საჩივარი დარეგისტრირდა ორგანიზაციის მიერ, რომელიც გადავიდა საოლქოში. ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-11-20 ვაკის მე-2 საოლქო კომისიის 44-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ორი ბიულეტენი ცალ-ცალკე კონვერტში ჩადო და ჩააგდო საარჩევნო ყუთში. ყუთის ზედამხედველს დარღვევა არ აღმოუფხვრია. ორგანიზაციის საჩივარი კომისიის წევრის პასუხისმგებლობაზე გადავიდა საოლქოში.  ...

ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-10-31

მე-2 ვაკის საარჩევნო ოლქის მე-11 საარჩევნო უბანზე, რეგისტრატორმა ამომრჩეველს შეცდომით ხელი მოაწერინა სხვა ამომრჩევლის ხელმოწერის გრაფაში.

...

დოკუმენტაციის არასათანადოდ წარმოება

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-11-01

მარნეულის 22-ე საარჩევნო ოლქის 25-ე საარჩევნო უბანზე სადემონსტრაციო ოქმი არ იყო გამოკრული საჯაროდ და შესაბამისად ოქმის მონაცემები ვერ შეივსო.

...

ბიულეტენების არასწორად გაცემა

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: ბაღდათი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-11-01

ბაღდათის 52-ე საარჩევნო ოლქის მე-12 საარჩევნო უბანზე ბიულეტენების რაოდენობის შემოწმების შემდეგ დაფიქსირდა სხვაობა ამომრჩეველთა ხელმოწერებსა და გაცემული ბიულეტენების რაოდენობებს შორის, კერძოდ, დარჩა 1-ით ზედმეტი პროპორციული ბიულეტენი, რომელიც არ გადაეცა ამომრჩეველს.

...

ბიულეტენების არასწორად გაცემა

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-11-01

ბათუმის 79-ე საარჩევნო ოლქის 58-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლის რეგისტრატორებმა ორ ამომრჩეველზე გასცეს ორი ზედმეტი ბიულეტენი.

...

სიაში ხელის არასწორად მოწერა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-10-31

ისნის მე-5 საარჩევნო ოლქის 49-ე საარჩევნო უბანზე კომისიის რეგისტრატორმა ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ხელი ამომრჩევლის გასწვრივ არასწორად მოაწერა.

...