1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 32
12

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: გარდაბანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-04 გარდაბნის 36-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია სუბიექტის მონაცემი. შედგენილია შესწორების ოქმი უბანზე. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: ხობი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-02 ხობის 22-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქმი არის გადასწორებული, შესწორების ოქმი ახლავს შეცდომით. აგრეთვე საჭირო გახდა საოლქოს მიერ შესწორების ოქმის შედგენა.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: ხულო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-02 ხულოს 36-ე საარჩევნო უბნის პარლამენტის პროპორციულ  შემაჯამებელ ოქმში მონაცემები ჩასწორებულია, რაც ეჭქვეშ აყენებს შედეგების ნამდვილობას და ეწინააღმდეგება შემაჯამებელი ოქმის შედგენის წესს. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: ახალციხე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-02 ახალციხის 33-ე საარჩევნო უბის შემაჯამებელ ოქმში შეტანილია შესწორება, თუმცა, თან აქვს დართული შესწორების ოქმი. შესწორება მდგომარეობს იმაში, რომ წაშლილია საარჩევნო სუბიექტის 34-ე ნომრის გასწვრივ ციფრი 3 და დასმულია X. ორგანიზაციამ მოითხოვა შემაჯამებელი ოქმის ბათილობა, შედეგების გადათვლა და ახალი ოქმის შედგენა. ასევე,  კომისიის წევრებისთ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: თერჯოლა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 თერჯოლის 32-ე საარჩევნო უბანზე შედგენილ მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება ორი გადაწორებული ციფრი, თუმცა არ არის შემდგარი შესწორების ოქმი. ორგანიზაციის საჩივარი კომისიის მდივნის და თავმჯდომარის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხი საოლქოს მიერ ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ყვარელი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ყვარლის მე-18 საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი, თუმცა შესწორების ოქმი შედგენილია მხოლოდ საოლქოში. მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე საჩივარი დაკმაყოფილებული იქნა საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ვაკის 68-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია მონაცემი, კერძოდ 53-ე ნომრის გრაფა. ოქმს არ ახლავს შესწორების ოქმი. ორგანიზაციის მიერ დაწერილი საჩივარი არ განხილულა საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: თერჯოლა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 თერჯოლის 32-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია ორი საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი. ორგანიზაციის საჩივარი მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა საოლქოს მიერ. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ჩუღურეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ჩუღურეთის მე-5 საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია მონაცემები. შესწორების ოქმს ადგენს საოლქო და ოქმზე ხელს არ აწერს ყველა ის კომისიის წევრი, რომელთა ხელმოწერა არის ძირითად ოქმზე. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ისნის მე-19 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არის ჩასწორებული ბათილი ბიულეტენები. შედგენილია ახსნა-განმარტების წერილი და შესწორების ოქმი არის საოლქოს მიერ. ორგანიზაციის მიერ დაწერილი საჩივარი მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე არ იქნა დაკმაყოფილებული.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ჩუღურეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ჩუღურეთის 11-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში არის ჩასწორებული საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი. შესწორების ოქმი შედგენილია საოლქოში, რომელსაც მხოლოდ 7 პირი აწერს ხელს 12 წევრის მაგივრად. ორგანიზაციის საჩივარი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: საბურთალო , #96
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 საბურთალოს 96-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში არის ამომრჩეველთა აქტივობის მონაცემი გადასწორებული. შესწორების ოქმი მხოლოდ საოლქოშია შედგენილი. საჩივარი არ დაკმაყოფილდა საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ხელვაჩაურის 37-ე საარჩევნო ოქმის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი და არ არის შემდგარი შესწორების ოქმი. შედგენილია საჩივარი, რომელიც არ დაკმაყოფილებულა.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ხელვაჩაურის 33-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ჩასოწრებულია სუბიექტის მონაცემები. დაწერილია ახსნა-განმარტება, მაგრამ არ ახლავს შესწორების ოქმი. საოლქოში დაწერილია საჩივარი, თუმცა მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე, რომელიც არ დაკმაყოფილებულა. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება გორი

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ადიგენი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ადიგენის მე-16 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი, თუმცა არ არის შედგენილი შესწორების ოქმი, მხოლოდ ახსნა-განმარტების წერილი. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ჭიათურა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ჭიათურის მეორე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარული კენჭისყრის შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია საარჩევნო სუიბიექტის მონაცემი, თუმცა არ ახლავს შესოწრების ოქმი. ორგანიზაციის საჩივარი დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე არ დაკმაყოფილებულა. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: ოზურგეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 ოზურგეთის 34-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში მე-7 საარჩევნო სუბიექტის მონაცემები გადასწორებულია, რაზეც არ არის შესწორების ოქმი შედგენილი. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-12-01 მცხეთის მე-7 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია საარჩევნო სუბიექტების მონაცემების შედეგები და არ ახლავს შესწორების ოქმი. ორგანიზაციის მიერ დაწერილია საჩივარი თავმჯდომარის და მდივნის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე. საჩივარი არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ.   ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-11-30
ოლქი: გლდანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-11-30 რუსთავის 69-ე საარჩევნო უბანის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია სუბიექტის მონაცემი. ხელით მიწერილი "შესწორების" მაგივრად მონაცემი ოქმშივეა გადასწორებული. ...