1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 33
12

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-04 ბათუმის 27-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი, სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 1-ით ნაკლებია არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლების რაოდენობაზე. ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: ისანი , #81
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ისნის მე-81 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში პარტიების მიერ მიღებული ბიულეტენებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 4-ით მეტია ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. საოლქოში შედგენილია შესწორების ოქმი (სუბიექტის მონაცემები 6-ით შემცირდა), თუმცა ბალანსი მაინც არ ჯდება.  საოლქომ არ დააკმაყოფილა ორგანიზაციის საჩივარი. ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: რუსთავი , #88
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-03 რუსთავის 88-ე საარჩევნო უბანზე მაჟორიტარული სისტემით შედგენილი კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ არის მითითებული არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობა ყველა სახის სიაში 12:00 საათისთვის და 17: 00 საათისთვის; აგრეთვე, არ დგება ბალანსი, ბიულეტენების რაოდენობა 12-ით ნაკლებია ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. ორგანიზაციის საჩი...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-03 რუსთავის 27-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ბალანსი ჯდება, თუმცა რადგან პროპორციულში მეტი ხელმოწერების რაოდენობა იყო, 11 ნოემბერს საოლქომ გამოსცა განკარგულება რომლის მიხედვითაც ერთით გაზარდა ხელმოწერების რაოდენობა, რამაც შესაბამისად გამოიწვია, რომ ტოლობა ახლა არ ჯდება. 

...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-03 რუსთავის 22-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ბიულეტენების და ბათილების ხმები 10-ით ნაკლების ხელმოწერებზე. უბანზე დაიწერა შესწორების ოქმი. ორგანიზაციის მიერ დაწერილი საჩივარი არ განხილულა საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: რუსთავი , #89
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-02 რუსთავის 89-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქომის შესწორების ოქმით შეცვილია ამომრჩეველთა ხელმწოერების რაოდენობა და ნაცვლდ 36-ისა, წერია 76. აქედან გამომდინარე არ ჯდება ბალანსი, რადგან ამ შემხვევაში პროპორციულის ოქმი იცვლება და 40-ით აღემატება სუბიექტების და ბათილების ჯამს. ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-02 ქუთაისის 118-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში დაფიქრსირდა 29 ბიულეტენით ნაკლებობა ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების. საოლქოში დარეგისტრირებული საჩივარი არ ყოფილა განხილული.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-02 რუსთავის მე-15 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ბიულკეტენების რაოდენობა 44-ით ნაკლები იყო ვიდრე ხელმოწერების რაოდემობა. შესწორების ოქმი შედგენილია საოლქო კომისიაში და მას ხელს არ აწერს კომისიის ყველა ის წევრი, რომელთა ხელმოწერებია ძირითად ოქმზე. ორგანიზაციის საჩივარი არ განხილულა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-01 რუსთავის 52- საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა 1- ით ნაკლებია ნამდვილი და ბათილი ბიულეტენების ჯამზე. შესწორების ოქმი უბანზე არ შედგენილა და შედგა ოლქში. ორგანიზაციის საჩივარი შედეგების გადასინჯვაზე არ განხილულა და კომისიის წევრების დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-30
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-30 ნაძალადევის 37-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ ოქმში პროპორციული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის მე-4 გრაფაში - არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა - მითითებულია 792, ხოლო მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის მე-4 გრაფაში - 791, რაც წარმოადგენს შეუსაბამობას. ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-30
ოლქი: ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-30 რუსთავის 22-ე საარჩევნო უბანის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ბიულეტენების რაოდენობა 4-ით ნაკლებია ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. აგრეთვე, შემაჯამებელ ოქმს არ ახლავს არც კომისიის ბეჭედი არც თავმჯდომარის, მოადგილის ან მდივნის ხელმოწერა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ვაკის 23-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციული შემაჯამებელი ოქმში არ ჯდება ბალანსი. ბიულეტენების რაოდენობა 2-ით ნაკლებია ამომრჩეველთა ხელმოწერასთან შედარებით. ორგანიზაციის საჩივარი კომისიის წევრების და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე არ დაკმაყოფილდა საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ისნის პირველ საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ბიულეტენებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამის რაოდენობა 21-ით ნაკლებია ხელმოწერების რაოდენობაზე. მეორე დღეს შედგა ოლქში, რომელსაც ყველა ის  წევრი არ აწერს ხელს, რომლების ხელმოწერაც არის ძირითად ოქმზე. ოქმი ადგენს, რომ ბათილების რაოდენობა 0-ის მაგივრად 21 უნდა იყოს. ასხნა -განმარტ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: წყალტუბო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 წყალტყუბოს 41-ე საარჩევნო უბანის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში დარეგისტრირდა 40 ბიულეტენით ნაკლებობა ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერა. კომისიის მიერ არ მომხდარა შემასწორებელი ოქმის შედგენა ან მონაცემების გადათვლა. საოლქომ არ დააკმაყოფილა ორგანიზაციის მოთხოვნა კომისიის თავმჯდომარის და წევრების პასუხისმგებლობის დაყენებაზე.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 გურჯაანის 24-ე საარჩევნო უბნზე შედგენილ პროპორციული კენჭისყრის შემაჯამებელ ოქმში არ არის ბალანსი საარჩევნო სუბიექტების მეირ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 9-ით ნაკლებია ხელ მოწერების რაოდენობაზე ყველა სახის სიაში. ოქმს ახლავს შესწორების ოქმი, რომლის მიხედვითაც, 2-ით მოემატა N27 საარჩევნო სუბიექტს ხმები.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ბათუმი , #115
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ბათუმის 115-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება 7 ბიულეტენით ნაკლებობა ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. უბანზე შედგენილია შესწორების ოქმი, თუმცა ბალანსი მაინც არ ჯდება. კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვის მოთხოვნა არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 მარნეულის 48-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში 11-ით ნაკლები ბიულეტენი ფიქსირდება ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვა არ ყოფილა დაკმაყოფილებული საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ფოთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ფოთის 28-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამელებ ოქმში ფიქსირდება 12 ბიულეტენით ნაკლებობა ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. ორგანიზაციის საჩივარი არ დაკმაყოფილებულა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ტყიბული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ტყიბულის მე-11 საარჩევნო უბანზე მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში დაფიქსრიდა 15 ბიულეტენით ნაკლები ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდემობა. საოლქოში მოხდა ბათილი ბიულეტენების ოქმში ჩაწერა (0-ის მაგვივრად 15), რითიც დაჯდა ბალანსი. ორგანიზაციის მოთხოვნა კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვაზე არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ.&n...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ტყიბული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ტყიბულის მე-11 საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში დაფიქსრიდა 12 ბიულეტენით ნაკლები ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდემობა. საოლქოში მოხდა ბათილი ბიულეტენების ოქმში ჩაწერა (0-ის მაგვივრად 12), რითიც დაჯდა ბალანსი.  ორგანიზაციის მოთხოვნა კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვაზე არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ.  ...