გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 53
123

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2019-01-21
ოლქი: გარდაბანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2018-11-28 კომისიის წევრებმა დილის 09:10 წუთისთვის შემაჯამებელ ოქმს წინასწარ მოაწერეს ხელი დროის მოგების მიზნით. აღნიშნული ოქმი საოლქო კომისიის თავმჯდომარემ დალუქა და ოლქში წაიღო. აღნიშნული საკითხზე კომისიის მდივანმა ახნსა-განმარტება დაწერა, რომელსაც ხელი კომისიის წყველა წევრმა მოაწერა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: კასპი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები

2018-11-30 შემაჯამებელი ოქმის მიხედვით ბიულეტენების რაოდენობა ერთით მეტია არჩვნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობაზე. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები

2018-11-30 საარჩევნო უბანზე გაცემული ბიულეტინების რაოდენობა ერთით მეტია ხელმოწერების რაოდენობაზე. დარღვევის ჩადენის დრო 23:07 სთ....

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2018-11-29
ოლქი: წალკა
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2018-11-29 #25 წალკის საარჩევნო ოლქის #31 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელი ოქმის ასლი დამკვირვებელს მდივნის ხელმოწერის გარეშე გადასცეს....

დამკვირვებლის უფლებების უკანონო შეზღუდვა

თარიღი: 2018-11-29
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვა

2018-11-29 #20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის #65 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებელს ბიულეტენისთვის ფოტოს გადაღების უფლება შეეზღუდა. დამკვირვებელი აპირებდა საჩივრის წარდგენას აღნიშნულ ფაქტზე, თუმცა მისი საჩივარი არ დაარეგისტრირეს. ...

დამკვირვებლის უფლებების უკანონო შეზღუდვა

თარიღი: 2018-11-29
ოლქი: დედოფლისწყარო
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვა

2018-11-29 #14 დედოფლისწყაროს საარჩევნო ოლქის #20 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებელს ბიულეტენისთვის ფოტოს გადაღების უფლება არ მისცეს....

დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვა

თარიღი: 2018-11-29
ოლქი: ქარელი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვა

2018-11-29 "სამართლიანია არჩევნების" დამკვირვებელს არ მიეცა მის მიერ საეჭვოდ მიჩნეული ბიულეტენისთვის ფოტოს გადაღების შესაძლებლობა. ამასთან, აღნიშნული ბიულეტინი საეჭვოდ არ მიუჩნევია კომისიის თავმჯდომარეს და აღნიშნული საკითხი არც განიხილა კომისიის წევრებთან ერთად....

საარჩევნო დოკუმენტაციის დაკარგვა

თარიღი: 2018-11-29
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2018-11-29 #67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის #20 საარჩევნო უბანზე დაიკარგა ე.წ. სამაგიდო სია, რის შედეგადაც დროებით შეწყდა ხმის მიცემის პროცესი და უბანზე პოლიცია იმყოფებოდა. ხმის მიცემა განახლდა ისე, რომ დაკარგულ სამაგიდო სიაში მყოფ ამომრჩეველს არ აძლევდნენ არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას. „სამართლიანმა არჩევნებმა“ უბნის შედეგების ბათილობა მოითხოვა. ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2018-11-29
ოლქი: საგარეჯო
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2018-11-29 #11 საგარეჯოს საარჩევნო ოლქის #25 საარჩევნო უბანზე ადგილი ჰქონდა ზედმეტი თითო ბიულეტენის გაცემის შემთხვევას. ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2018-11-29
ოლქი: ქობულეთი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2018-11-29 #81 ქობულეთის საარჩევნო ოლქის #13 საარჩევნო უბნის სიებში არ არის მითითებული გადასატანი ყუთის ამომრჩევლები. ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასაღანადო შევსება/წარმოება

თარიღი: 2018-11-29
ოლქი: ნაძალადევი , ნაძალადევი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2018-11-28 საარჩევნო უბანზე 17:15 საათზე გადასატანი ყუთის სიაში მითითებული ამომრჩევლების სია არ არის აღნიშნული სამაგიდო სიაში შესაბამისი აღნიშვნით....

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2018-11-29
ოლქი: ქობულეთი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2018-11-29 #81 ქობულეთის საარჩევნო ოლქის #15 საარჩევნო უბანზე სიაში გადასატანი ყუთის ამომრჩევლების შესახებ მითითებული არ არის. ...

ამომრჩევლების აღრიცხვა

თარიღი: 2018-11-29
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები

2018-11-29 15:20-ზე კომისიის წევრი, რეზო ხვედიანი ფურცელზე ინიშნავდა უბანზე შემოსული ამომრჩევლების ვინაობებს. დამკვირვებლების მითითების შედეგად აღნიშნული დარღვევა აღმოიფხვრა. ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო შევსება/წარმოება

თარიღი: 2018-11-28
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2018-11-28 რეგისტრატორმა ამომრჩეველს ხელი მოაწერინა სამაგიდო სიაში თავისი მონაცემების გასწვრივ, სადაც უკვე ხელი ჰქონდა მოწერილი სხვა ამომრჩეველს....

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2018-11-28
ოლქი: ოზურგეთი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2018-11-28 სადემონსტრაციო ოქმში არ არის შეტანილი მიღებული საარჩევნო ბიულეტინების რაოდენობა....

არაუფლებამოსილი პირების ყოფნა საარჩევნო უბანზე

თარიღი: 2018-11-28
ოლქი: ოზურგეთი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნა

2018-11-28 საარჩევნო უბანზე დილიდან იმყოფებოდა საქართველოს ქრისტიანულ კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი, რომელიც წარმოადგენს არაუფლებამოსილ პირს და არ აქვს იმყოფებოდეს საარჩევნო უბანზე....

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2018-11-28
ოლქი: კასპი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2018-11-28 საარჩევნო სიის სამაგიდე ვერსიაში, ამომრჩეველთა სახელის და გვარის გასწვრივ არ იყო მითითება ამომრჩევლთა გადასატან საარჩევნო ყუთზე მიწერის შესახებ. ...