1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 58
123

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2021-03-31
ოლქი: ნინოწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა, კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, აგიტაცია

2020-11-01

ნინოწმინდის 41-ე საარჩევნო ოლქის მე-9 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ბიულეტენი შემოხაზა რეგისტრატორთან.

...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-12-03 მცხეთის 24-ე საუბნო კომისიის რეგისტრატორი  არაერთი მითითების მიუხედავად ამომრჩეველზე ბიულეტენის გაცემისას ამომრჩეველს არ უთითებს მოიხსნას პირბადე და შესაბამისად არ ახდენს  ვერიფიკაციას. მოთხოვნა, რეგისტრატორის დისციპლინური პასუხისმგებლობა. ...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: ოზურგეთი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-12-02 ოზურგეთის 35-ე საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორები არ ახსნევინებდნენ პირბადეს ამომრჩეველს და ისე არ ამოწმებდნენ მათ ვინაობას. ...

არაუფლებამოსილი პირები უბანზე

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, არაუფლებამოსილი პირები უბანზე

2020-12-01 მარნეულის მე-11 საარჩევნო უბანზე მოქალაქე შეუშვეს პირადობის მოწმობის გარეშე. დარღვევა აღმოიფხვრა და პირმა მოიტანა დამადასტურებელი დოკუმენტი. უბანზე დაიწერა საჩივარი. ...

დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ყვარელი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-20 ყვარლის მე-3 საარჩევნო უბანზე ქართული ოცნების წარმომადგენლის მიერ მთელი დღის განმავლობაში ფიქსირდებოდა დამკვირვებლის მიმართ აგრესიული ქმედება. დამკვირვებელს არ ეძლეოდა საშუალება განეხორციელებინა დამკვირვებლის უფლებები სრულყოფილად. კერძოდ არ აძლევდა დამკვირვებელს გადაღების უფლებას. კომისიის თავმჯდომარის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საჩივარი არ დაკმაყოფილდა საოლქოში.  ...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 თელავის მე-13 საარჩევნო უბანზე ხდებოდა  ამომრჩეველთა შეშვება და რეგისტრაციაში გატარება პირბადის მოხსნის გარეშე (დაახლოებით 80-მდე შემთხვევაში). ...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 მცხეთის 24-ე საარჩევნო უბანზე, საარჩევნო ყუთის ზედამხედველი 11:00 საათზე არ აძლევდა მითითებას ამომრჩევლებს, საარჩევნო ყუთთან ამომრჩევლები მისულიყვნენ სათითაოდ. ...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: გარდაბანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 გარდაბნის 21-ე საარჩევნო უბანს არ ჰქონდათ თერმოსკრინინგის აპარატი, კომისიის თავმჯდომარემ ცესკოსთან ზარის განხორციელების შემდგომ 20 წუთში მიიღო აპარატი. ...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 რუსთავის 64-ე საარჩევნო უბანზე, ნაკადის მომწესრიგებელმა არ მოსთხოვა ამომრჩეველს პირბადის ჩაწევა მისი ვინაობის შემოწმების მიზნით. განმეორებითი ფაქტი აღკვეთა დამკვირვებლის ჩარევამ. ...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 მცხეთის პირველ საარჩევნო უბანზე კომისიის რეგისტრატორმა წევრმა არ მოახსნევინა პირბადე ამომრჩეველს....

არაუფლებამოსილი პირები უბანზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მესტია
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, არაუფლებამოსილი პირები უბანზე

2020-11-20 მესტიის საოლქო საარჩევნო კომისიის მე-40 საარჩევნო უბანზე, 12:15-ზე დაფიქსირდა დარღვევა, კერძოდ, საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა არაუფლებამოსილი პირების ყოფნის ფაქტი, სათანადო დოკუმენტების (ბეჯების) გარეშე. ადგილზე ახსნა-განმარტების შემდგომ გამოირკვა, რომ ისინი იყვნენ პარტია "ქართულის ოცნების" დამკვირვებლები, რომლებიც დაახლოებით 10 წუთის მანძილზე არ ემორჩილებოდნენ კომისიის თავმჯდომარის მითითებას დაეტოვებინათ საარჩევნო უბანი. შენიშნის დაფისქსირების მო...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: დედოფლისწყარო
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 დედოფლისწყაროს მე-18 საარჩევნო უბანზე ხმის მისაცემად მოსული ამომრჩეველი უბანზე დაიშვებოდა ნაკადის მომწესრიგებლის და რეგისტრატორის მიერ იმგვარად, რომ ამომრჩეველი არ იხსნიდა პირბადეს. მიუხედავად ამისა, მისულ ამომრჩევლებს, იდენტიფიცირების გარეშე, მიეცათ ხმის მიცემის საშუალება.  ...

უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-20 ზუგდიდის 79-ე საარჩევნო უბანზე, საუბნო კომისიის თავმჯდომარემ არ მისცა დამკვირვებელს  შესაძლებლობა ფოტო გადაეღო საეჭვოდ მიჩნეული ბიულეტენისთვის და საერთოდ აუკრძალა ფოტოგადაღება. ორგანიზაციის მიერ დარეგისტრირდა საჩივარი საოლქოში მოთხოვნით, რომ აღმოიფხვრას დარღვევა და დაეკისროს კომისიის თავმჯდომარეს შესაბამისი პასუხისმგებლობა. ...

უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-20 მცხეთის 39-ე საარჩევნო უბანზე, ბიულეტენების გადარჩევისას გამოვლინდა საკმაოდ დიდი რაოდენობა, რომელზეც არ იყო რეგისტრატორის ხელმოწერა. თავმჯდომარემ არ მისცა დამკვირვებელს უფლება, რომ გადაემოწმებინა ეს რაოდენობა ზუსტად და ასევე დაეზუსტებინა რეგისტრატორის სახელი და გვარი, რომელსაც ევალებოდა ამ ბიულეტენებზე ხელმოწერა. მოთხოვნა არ ყოფილა დაკმაყოფილებული, რაზეც საჩივარი დარეგისტრირდა უბანზე და საოლქოში დაიწერა საჩივარი მოთხოვნით, რომ დამდგარიყო&nb...

დამკვირვებლის შევიწყოვება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-20 ქუთაისის 69-ე საარჩევნო უბანზე, ორგანიზაციის მობილურმა ჯგუფმა უბანზე დაწერა საჩივარი - სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებელს შეეზღუდა დაკვირვევის უფლება. კერძოდ: კომისიამ წილისყრის ჩაუტარებლად გამოავლინა მთვლელები, რაზეც დამ,კვირვებელმა გამოთქვა შენიშვნა და კომისიას მოუწოდა პროცედურების დაცვისკენ. "ქართული ოცნების" წარმოამდგენელმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა დამკვირვებელს და სცადა ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენებაც. კომისიის წევრებმა ნაცვლად იმისა...

კომისიის წევრი რომელიც წილისყრით გამოვლენილი მთვლელი არ იყო ითვლიდა ბიულეტენებს

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა, სხვა

2020-11-20 ისნის 71-ე საარჩევნო უბანზე ერთიანი  ნაციონალური მოძრაობის მიერ დანიშნული კომისიის წევრი არ იყო  წილისყრის შედეგად გამოვლენილი მთვლელი, თუმცა იგი იდგა ბიულტინებთან და ხელით ამოწმებდა რაოდენობას. მას შემდეგ მივეცი შენიშვნა მან მომაყენა  სიტყვიერი შეურაწყოფა. საჩივარი დარეგისტრირდა ოლქში საუბნო კომისიის წევრის პასუხისმგებლობაზე და ნაწილობრივ იქნა დაკმაყოფილებული. ...

დამკვირვებლების უფლებების შეღუდვა, მუქარა, შევიწროვება და ფიზიკური შეურაცხყოფა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-01

 თელავის მე-17 საარჩევნო ოლქში მე-13 საარჩევნო უბანზე „სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელზე ზეწოლა მიმდინარეობდა. კომისიის თავმჯდომარემ შეუზღუდა გადაღების უფლება და ძალის გამოყენებით ცდილობდა ტელეფონის წართმევას. დამკვირვებელს მთელი დღის განმავლობაში მტრულ გარემოს უქმნიდნენ და შეურაცხყოფას აყენებდნენ, ძირითა...

ფიზიკური ძალადობა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მარნეული , #89 უბანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, ფიზიკური ძალადობა/მუქარა/ზეწოლა

2020-10-31

მარნეულის 22-ე საარჩევნო ოლქის 89-ე საარჩევნო უბანზე მედიით გავრცელდა ინფორმაცია სიტყვიერი დაპირისპირების შესახებ. საარჩევნო უბანზე მისულ „სამართლიანი არჩევნების" მობილური ჯგუფს ოპოზიციური პარტიებიდან ყველა დამკვირვებელი გაძევებული დახვდა, ხოლო უბანზე იყვნენ მხოლოდ საარჩევნო კომისიის წევრები და „ქართული ოცნების" წარმომადგენელი.

...

COVID-19-თან დაკავშირებული რეგულაციების დარღვევა

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: მარტვილი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-01

მარტვილის 65-ე ოლქის 25-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველი დაიშვებოდა პირბადის გარეშე. დამკვირვებლის მითითების შედეგად, დარღვევა აღმოიფხვრა.

...

აგიტაცია უბანზე

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, აგიტაცია

2020-11-01

მარნეულის 22-ე საარჩევნო ოლქის 38-ე საარჩევნო უბანზე ორგანიზაცია „ამოირჩიეს" წარმომადგენელი ეწეოდა აგიტაციას, კერძოდ ამომრჩევლებს ურჩევდა რომელი ნომერი შემოეხაზათ.

...