1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 17
1

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-12-03 მცხეთის 24-ე საუბნო კომისიის რეგისტრატორი  არაერთი მითითების მიუხედავად ამომრჩეველზე ბიულეტენის გაცემისას ამომრჩეველს არ უთითებს მოიხსნას პირბადე და შესაბამისად არ ახდენს  ვერიფიკაციას. მოთხოვნა, რეგისტრატორის დისციპლინური პასუხისმგებლობა. ...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: ოზურგეთი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-12-02 ოზურგეთის 35-ე საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორები არ ახსნევინებდნენ პირბადეს ამომრჩეველს და ისე არ ამოწმებდნენ მათ ვინაობას. ...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 თელავის მე-13 საარჩევნო უბანზე ხდებოდა  ამომრჩეველთა შეშვება და რეგისტრაციაში გატარება პირბადის მოხსნის გარეშე (დაახლოებით 80-მდე შემთხვევაში). ...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 მცხეთის 24-ე საარჩევნო უბანზე, საარჩევნო ყუთის ზედამხედველი 11:00 საათზე არ აძლევდა მითითებას ამომრჩევლებს, საარჩევნო ყუთთან ამომრჩევლები მისულიყვნენ სათითაოდ. ...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: გარდაბანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 გარდაბნის 21-ე საარჩევნო უბანს არ ჰქონდათ თერმოსკრინინგის აპარატი, კომისიის თავმჯდომარემ ცესკოსთან ზარის განხორციელების შემდგომ 20 წუთში მიიღო აპარატი. ...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 რუსთავის 64-ე საარჩევნო უბანზე, ნაკადის მომწესრიგებელმა არ მოსთხოვა ამომრჩეველს პირბადის ჩაწევა მისი ვინაობის შემოწმების მიზნით. განმეორებითი ფაქტი აღკვეთა დამკვირვებლის ჩარევამ. ...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 მცხეთის პირველ საარჩევნო უბანზე კომისიის რეგისტრატორმა წევრმა არ მოახსნევინა პირბადე ამომრჩეველს....

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: დედოფლისწყარო
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 დედოფლისწყაროს მე-18 საარჩევნო უბანზე ხმის მისაცემად მოსული ამომრჩეველი უბანზე დაიშვებოდა ნაკადის მომწესრიგებლის და რეგისტრატორის მიერ იმგვარად, რომ ამომრჩეველი არ იხსნიდა პირბადეს. მიუხედავად ამისა, მისულ ამომრჩევლებს, იდენტიფიცირების გარეშე, მიეცათ ხმის მიცემის საშუალება.  ...

COVID-19-თან დაკავშირებული რეგულაციების დარღვევა

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: მარტვილი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-01

მარტვილის 65-ე ოლქის 25-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველი დაიშვებოდა პირბადის გარეშე. დამკვირვებლის მითითების შედეგად, დარღვევა აღმოიფხვრა.

...

COVID-19 რეგულაციების დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-10-31

79-ე ბათუმის საარჩევნო ოლქის 54-ე საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრებს არ უკეთიათ პირბადე სათანადო წესით. დამკვირვებლის მიერ არაერთგზის მითითების მიუხედავად ზემოაღნიშნული დარღვევა არ აღმოფხვრილა.

...

COVID-19 რეგულაციების დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-10-31

მე-12 გურჯაანის საარჩევნო კომისიის მე-14 საარჩევნო უბანზე მისულ ამომრჩევლებს უტარდებოდათ თერმოსკრინინგის პროცედურა.

...

COVID-19 რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-10-31

22-ე მარნეულის საარჩევნო ოლქის 11-ე საარჩევნო უბანზე კომისიის თავმჯდომარე და კომისიის წევრი უგულებელყოფენ პირბადის ტარების სავალდებულო წესს. გაფრთხილების მიუხედავად, ისინი მაინც აგრძელებენ საარჩევნო უბანზე პირბადის გარეშე ყოფნას.

...

COVID-19 რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-10-31

22-ე მარნეულის საარჩევნო ოლქის 26-ე საარჩევნო უბანზე 8-დან 11 საათამდე მოსულ ამომრჩეველს ტემპერატურას უზომავდნენ, თუმცა დამკვირვებლის შენიშვნის შემდეგ შეწყვიტეს.

...

COVID-19 რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-10-31

მე-5 ისნის საარჩევნო ოლქის 73-ე საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორის მაგიდასთან დაშვებულია 2-ზე მეტი პირი. ნაკადის მარეგულირებელი არ აკონტროლებს დაშვებას სათანადოდ.

...

COVID-19-ის რეგულაციები

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ყვარელი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-10-31

16-ე ყვარლის საარჩევნო ოლქის 29-ე საარჩევნო უბანზე მოსულ ამომრჩეველს რეგისტრატორი კომისიის წევრები ამომრჩეველს არ სთხოვდნენ პირბადის მოხსნას მათი იდენტიფიცირების მიზნით.

...

COVID-19-ის რეგულაციები

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: ყაზბეგი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-10-31

29-ე ყაზბეგის საარჩევნო ოლქის 7-ე საარჩევნო უბანზე მისულ 10-ზე მეტ ამომრჩეველს ნაკადის მომწესრიგებელმა და რეგისტრატორმა კომისიის წევრმა არ მოსთხოვეს დროებით პირბადის მოხსნა.

...

COVID-19-ის რეგულაციები

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: კასპი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-10-31

30-ე კასპის საარჩევნო ოლქის 21-ე საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორი კომისიის წევრი ამომრჩეველს პირბადეს არ ახსნევინებდა და ისე ატარებდა შესაბამის პროცედურებს. მითითების მიღების შემდეგ აღნიშნული დარღვევა აღმოიფხვრა.

...