1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 64
1234

ამომრჩევლის სახის დაფიქსირება

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

მე-5 ისნის საარჩევნო ოლქის 60-ე უბანზე ამომრჩევლის სახის დაფიქსირება ხდება „ნიუ პოსტის" წარმომადგენლის მხრიდან;

...

ბიულეტენების მეტობით გაცემა

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: აბაშა
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-12-03 აბაშის მე-15 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა ამომრჩეველს ერთი სახის ერთზე მეტი ბიულეტენი გადასცა. ...

პროცედურული დარღვევა

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-12-03 მარნეულის 69-ე საარჩევნო უბანზე კომისიამ დაარღვია დათვლის და შეჯამების პროცედურის რიგითობა, კერძოდ: კომისიამ გახსნა და ერთმანეთში აურია ძირითადი და გადასატანი ყუთის კონვერტები, ისე, რომ მანამდე არ შეუმოწმებია და არ დაუთვლია გადასატანი საარჩევნო ყუთის სია. ყუთების გახსნისა და ბიულეტენების შერევის შემდეგ აღმოაჩინე,ს რომ უბანზე არ იყო გადასატანი ყუთის სია, შესაბამისად, არც იმ ამომრჩეველთა ხელმოწერები, რომელთაც გადასატანი ყუთით მისცეს ხმა. აღნიშნული...

არაუფლებამოსილი პირის მიერ დამკვირვებელზე ზეწოლა

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-12-03 ზუგდიდის მე-20 საარჩევნო უბანზე იმყოფებოდა  არაუფლებამოსილი პირი, რომელიც მოუწოდებდა დამკვირვებლებს საარჩევნო უბანი დაეტოვებია....

არასწორად შევსებული ოქმი

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-12-03 ზუგდიდის მე-14 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმში დაფიქსირებულია პროპორციულ სიაში ზედმეტი ხმების რაოდენობა. კერძოდ, როგორც მე-4, ისე მე-5 სიის ნომრებზე მითითებულია 187 ხმა, რაზეც უბანზევე არის შედგენილი შესწორების ოქმი. საჩივარი მოითხოვს, გადაითვალოს  ხმები და გამოიცეს ახალი შემაჯამებელი ოქმი. ასევე, შესაბამის კომისიის წევრებს დაეკისროთ პასუხისმგებლობა. ...

პროცედურული დარღვევა

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: კასპი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-12-02 კასპის მე-7 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორ კომისიის წევრს ფუნქცია-მოვალეობების შესრულებაში ეხმარებოდნენ "ქართული ოცნების" წარომადგენელი უბანზე და ოლქის წარმომადგენელი. დამკვირვებლის მიერ უბანზე დაიწერა საჩივარი.  ...

პროცედურული დაზღვევა

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-12-01 მცხეთის 24-ე საარჩევნო უბანი გაიხსნა 4 წუთის დაგვიანებით. ...

პროცედურული დარღვევა

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: გლდანი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-12-01 გლდანის 42-ე საარჩევნო უბანზე, 13:30 საათზე, კომისიის თავჯდომარემ, რომელიც ასრულებდა საარჩევნო ყუთზე ზედამხედველის ფუნქციას, ამომრჩეველს ორ სხვადასხვა კონვერში განათავსებინა საარჩევნო ბიულეტენი. დამკვირვებლის მიერ დაიწერა საჩივარი. ...

პროცედურული დარღვევა

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: დუშეთი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-12-01 დუშეთის 38-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ამომრჩეველთა სიაში არასათანადო ადგილას მოაწერა ხელი. დამკვირვებლის მიერ დაიწერა საჩივარი. ...

დაბნეული ამომრჩეველი

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 მცხეთის 36-ე საარჩევნო უბანზე 15:30 წუთზე გამოცხადა ამომრჩეველი, რომელმაც ყველა წესის დაცვით გაიარა მარკირება, რეგისტრაცია და შევიდა საარჩევნო კაბინაში ხმის მისაცემად, ამომრჩეველმა დატოვა საარჩევნო უბანი ისე რომ ბიულეტენი დატოვა საარჩევნო კაბინაში. კომისიის წევრებისა და თავმჯდომარის წინააღმდეგობის მიუხედავად ამომრჩეველი ისევ დაბრუნდა იმავე კაბინაში გამოიტანა მის მიერ შევსებული ბიულეტენი და მოათავსა ყუთში. ...

პროცედურული დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 მცხეთის პირველ საარჩევნო უბანზე ნაკადის მარეგულირებელს ამომრჩევლების ნაკადის რეგულირებაში ეხმარებიან დამვკვირვებლები. ...

ამომრჩეველთა კონტროლი

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 ბათუმის 79-ე საარჩევნო უბანზე, კომისიის წევრი ხმამაღლა კითხულობდა  მოსული ამომრჩვლების სახელებსა და გვარებს, პარალელურად ერთ-ერთი დამკვირვებელი პირად სიაშია ინიშნავდა  უბანზე მოსული ამომრჩევლის სახელსა და გვარს. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების დამკვირვებლის მითითების შედეგად დარღვევა აღმოიფხვრა. ...

ბათილი ბიულეტენების განხილვა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: სამგორი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 სამგორის მე-60 საარჩევნო უბანზე 2 ბიულეტენი  კომისიის თავმჯდომარემ და მთვლელებმა არასწორად მიიჩნიეს ბათილ ბიულეტენებად. ბიულეტენებში გადახაზული იყო თითქმის ყველა კანდიდატი და შემოხაზული იყო მხოლოდ ერთი კანდიდატი. მიუხედავად იმისა, რომ ამომრჩევლის ნება გამოვლენილი იყო, კომისიამ 2 ბიულეტენი მიიჩნია ბათილად.   ორგანიზაციის საჩივარი შედეგების გადასინჯვაზე და კომისიის წევრების დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მი...

დამკვირვებლის საქმიანობისთვის ხელის შეშლა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 ქუთაისის 124-ე საარჩვნო უბანზე საუბნო საარჩევნოკომისიის თავმჯდომარემ და კომისიის მდივანმა ,,სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელს არ მიაწოდეს გადასატანი საარჩვნო ყუთის სიაში ამომრჩეველთა მონაწილეების რაოდენობა. ...

დაიკარგა შემაჯამებელი ოქმი

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 მარნეული მე-18 საარჩევნო უბანზე დაიკარგა კენჭიყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი. ორგანიზაციის მიერ დაწერილი საჩივარი არ განხილულა საოლქოს მიერ.  ...

დარღვევა ბათილი ბიულეტენების გარჩევისას

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 ხელვაჩაურის 24-ე საარჩევნო უბანზე ხმის დათვლის დროს საეჭვოდ მიჩნეული ბიულეტენების ნამდვილობის განხილვისას კომისიამ გადაწყვეტილება მიიღო თვითნებურად, არ გამართა კენჭისყრა, თავმჯდომარემ არ აღმოფხვრა დარღვევა. კომისიის თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის მოთხოვნით საჩივარი არ იქნა დაკმაყოფილებული საოლქოს მიერ.  ...

უმართავი სიტუაცია უბანზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 საბურთალოს 70-ე საარჩევნო უბანზე ლელოს წარმომადგენლისა და ნაციონალური მოძრაობის დამკვირვებლის მიერ ხდება საუბნო კომისიის  წევრების საქმიანობაში ჩარევა. შესაბამისად შედგა საჩივარი თავმჯდომარის დისციპლინური პასუხისმგებლობაზე.  ...

ამომრჩეველთა კონტროლი

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 თელავის მე-13 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებლის მიერ - ხდებოდა ვიდეო გადამღები აპარატით საარჩევნო კაბინაში შემსვლელი და გამომსვლელი პირების სკანირება. თავმჯდომარემ არ აღმოფხვრა დარღვევა დამკვირვებლის მითითების მიუხედავად. უბანზე იყო ქაოსი და თავმჯდომარე ვერ უზრუნვველყოფოდა წესრიგის დამყარებას. დაიწერა საჩივარი კომისიის თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის საკითხზე. საჩივარი არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ.  ...

პროცედურული დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: სიღნაღი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20 სიღნაღის მე-11 საარჩევნო უბანზე 13:45-ზე ამომრჩეველს რეგისტრატორმა გაუკეთა მარკირება და ამის შემდეგ გადაამოწმა სიაში, აღმოჩნდა რომ ამომრჩეველი სხვა უბანზე აძლევდა ხმას. ...

პროცედურული დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: გლდანი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-11-20
მე-8 მაჟორიტარული ოლქის  გლდანის მე-10 საოლქო კომისიის  42-ე საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა  08:13 წთ-ზე ამომრჩევლის სიაში გადამოწმების გარეშე მოახდინა ამ ამომრჩევლის მარკირება, რის შემდეგაც აღმოჩდა, რომ ეს ამომრჩეველი არ იყო საარჩევნო სიაში და არ მიაცემინეს ხმა.
...