1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 11
1

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-12-04
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-12-04 გურჯაანის 30-ე საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის დროს ირღვევა კენჭისყრის ფარულობა. ამომრჩევლებს ბიულეტენები კაბინებიდან გამოაქვთ გახსნილ მდგომარეობაში ისე, რომ უბ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-02 გურჯაანის მეორე საარჩევნო უბანზე შედგენილი პროპორციული კენჭისყრის შემაჯამებელ ოქმში არ არის ბალანსი, კერძოდ ბათილი ბიულეტენებისა და სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების ჯამი ორით აღემატება ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობას ყველა სახის სიაში. რეგისტრატორის ახსნა განმარტებით, ზედმეტად გასცა ოთხი ბიულეტენი, შესაბამისად თუ ახსნა განმარტებას გავითვალისწინებთ, ყუთიდან უნდა ამოსულიყო 4 ზედმეტი ბიულეტენი, თუმცა არის მხოლოდ 2. ...

საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა

2020-11-20 გურჯაანის 38-ე საარევნო უბნიდან N12 საოლქო კომისიაში ჩანაწერთა წიგნის მიტანის შემდეგ გაირკვა, რომ იგი არ იყო დალუქული. დალუქვა და ხელმოწერა განახორციელდა ოლქში, კერძოდ, საუბნო კომისიის თავმჯდომარემ და მდივანმა ოლქშივე მოაწერეს ხელი კონვერტს. ორგანიზაციის საჩივარი მდივნისა და თავმჯდომარის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე არ დაკმაყოფილებულა საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 გურჯაანის 24-ე საარჩევნო უბნზე შედგენილ პროპორციული კენჭისყრის შემაჯამებელ ოქმში არ არის ბალანსი საარჩევნო სუბიექტების მეირ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 9-ით ნაკლებია ხელ მოწერების რაოდენობაზე ყველა სახის სიაში. ოქმს ახლავს შესწორების ოქმი, რომლის მიხედვითაც, 2-ით მოემატა N27 საარჩევნო სუბიექტს ხმები.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: გურჯაანი , 52-ე საარჩევნო უბანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-11-19 გურჯაანის 52-ე საარჩევნო უბნის პროპორციული მონაცემების შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია სუბიექტის მონაცემები, თუმცა არ არის შედგენილი შესწორების ოქმი ან ახსნა-განმარტება. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 გურჯაანის მე-3 საარჩევნო უბანზე შედგენილ პროპორციულ ოქმში არ დგება ბალანსი. კერძოდ, ბათილი ბიულეტენების და სუბიექტების მიერ მიღებული ხმები სამით აღემატება სიაში ხელმოწერების რაოდენობას. ასევე არ არის დასმული იქსები ცარიელ ადგილას. ...

ფიზიკური დაპირისპირება

თარიღი: 2020-11-01
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, ფიზიკური ძალადობა/მუქარა/ზეწოლა

2020-11-01

გურჯაანის მე-12 საარჩევნო ოლქის 45-ე საარჩევნო უბანზე, „ქართული ოცნების" წარმომადგენელსა და „ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენელს შორის დაპირისპირება მოხდა ხოლო შეხლა-შემოხლის შემდეგ კომისიამ ადგილზე პოლიცია გამოიძახა.

...

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-10-31

გურჯაანის მე-12 საარჩევნო ოლქის36-ე საარჩევნო უბანზე მისულ ამომრჩეველს კენჭისყრის კაბინაში შეჰყვა „ახალგაზრდული ინიციატივა-დემოკრატებისთვის" დამკვირვებელი.

...

COVID-19 რეგულაციების დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-10-31

მე-12 გურჯაანის საარჩევნო კომისიის მე-14 საარჩევნო უბანზე მისულ ამომრჩევლებს უტარდებოდათ თერმოსკრინინგის პროცედურა.

...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-10-31

გურჯაანის მე-12 საარჩევნო ოლქის 47-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლებს მასობრივად გამოაქვთ ღია ბიულეტენები ისე, რომ დამსწრე პირებმა დაინახონ, ვის მისცეს ხმა. "სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებლის შენიშვნას აგრესიით პასუხობენ

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-10-31

გურჯაანის მე-12 საარჩევნო ოლქის 30-ე საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის დროს ირღვევა კენჭისყრის ფარულობა. ამომრჩევლებს ბიულეტენები კაბინებიდან გამოაქვთ გახსნილ მდგომარეობაში ისე, რომ უბანზე მყოფ პირებს შეუძლიათ დანახვა, თუ ვის მისცეს ხმა.

...