გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 5
1

არასათანადო ბიულეტენები

თარიღი: 2018-11-29
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , მარკირებასთან დაკავშირებული დარღვევები , ხმის მიცემის პერიოდის სხვა მნიშვნელოვანი დარღვევები

2018-11-29 #2 ვაკის საარჩევნო ოლქის #76 საარჩევნო უბანზე ხმის დათვლისას გამოვლინდა 20 ბიულეტენი, რომელსაც 65-ე უბნის ნომერი ეწერა....

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2018-11-29
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

2018-11-29 #2 ვაკის საარჩევნო ოლქის #10 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა გახსნილი ბიულეტენი გამოიტანა, სადაც შესაძლებელი იყო მისი არჩევანის დაფიქისრება. აღნიშნული სახის დარღვევა მანამდეც რამდენჯერმე დაფიქსირდა მოცემულ საარჩევნო უბანზე. ...

გადასატანი საარჩევნო ყუთის არ გატანა/არ მიტანა

თარიღი: 2018-11-28
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , გადასატანი საარჩევნო ყუთის არ გატანა/არ მიტანა

2018-11-28 ვაკის ოლქში 12:08 საათზე გადასატანი საარჩევნო ყუთი ჯერ კიდევ იმყოფება #10 საარჩევნო უბანზე. ...

დამკვირვებლის უფლებების უკანონო შეზღუდვა

თარიღი: 2018-11-28
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვა

2018-11-28 11:04-ზე კომისიის თავმჯდომარე და სალომე ზურაბიშვილის წარმომადგენელი "სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელს უზღუდავენ უფლებებს. კერძოდ, არ აძლევენ ვიდეო გადაღების და უბანზე მიმდინარე პროცესების სრულყოფილად დაკვირვების საშუალებას. დამკვირვებლის კანონიერი უფლებების განხორციელებისას კომისიის თავმჯდომარემ მას დაემუქრა გაფრთხილების მიცემით. ...

სიასთან დაკავშირებული ხარვეზები

თარიღი: 2018-11-28
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , სიებთან დაკავშირებული პრობლემები

2018-11-28 ვაკის ოლქის 10 საარჩევნო უბანზე , მოვიდა ამომრჩეველი, რომელიც ძირითად საარჩევნო სიაში არ იყო. აღმოჩნდა რომ იგი გადასატანი ყუთის სიაში იყო, თუმცა ამომრჩეველი აცხადებდა რომ არ იყო ინფორმირებული და შეუძლებელია ეს სიმართლე ყოფილიყო. კომისიის თავმჯდომარემ განაცხადა რომ ამის თაობაზე სატელეფონო ზარი იყო შესული. თუმცა ამომრჩევლის ინფორმაციისთ მას არც წერილობით და არც ტელეფონის საშუალებით არ მიუმართავს. საბოლოოდ ამომრჩეველმა უბანზე ვერ შეძლო ხმის მიცემა....