1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 19
1

ამომრჩეველთათვის ფოტოსურათის გადაღება

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ამომრჩევლებისთვის ფოტოს გადაღება

2020-12-03 რუსთავის 59-ე საარჩევნო უბანზე მედია საშუალება ,,ნიუპოსტის"წარმომადგენელი მოსულ ამომრჩევლებს ფოტოებს უღებდა და სპეციალური პროგრამის საშუალებით ამოწმებდა გარკვეული სახის ინფორმაციას. უბანზე დაიწერა საჩივარი და საოლქოში დაიწერა საჩივარი, რომელიც აყენებდა თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის საკითხს. ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: რუსთავი , #88
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-03 რუსთავის 88-ე საარჩევნო უბანზე მაჟორიტარული სისტემით შედგენილი კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ არის მითითებული არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობა ყველა სახის სიაში 12:00 საათისთვის და 17: 00 საათისთვის; აგრეთვე, არ დგება ბალანსი, ბიულეტენების რაოდენობა 12-ით ნაკლებია ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. ორგანიზაციის საჩი...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-03 რუსთავის 27-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ბალანსი ჯდება, თუმცა რადგან პროპორციულში მეტი ხელმოწერების რაოდენობა იყო, 11 ნოემბერს საოლქომ გამოსცა განკარგულება რომლის მიხედვითაც ერთით გაზარდა ხელმოწერების რაოდენობა, რამაც შესაბამისად გამოიწვია, რომ ტოლობა ახლა არ ჯდება. 

...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-03
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-03 რუსთავის 22-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ბიულეტენების და ბათილების ხმები 10-ით ნაკლების ხელმოწერებზე. უბანზე დაიწერა შესწორების ოქმი. ორგანიზაციის მიერ დაწერილი საჩივარი არ განხილულა საოლქოს მიერ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: რუსთავი , #89
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-02 რუსთავის 89-ე საარჩევნო უბნის მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქომის შესწორების ოქმით შეცვილია ამომრჩეველთა ხელმწოერების რაოდენობა და ნაცვლდ 36-ისა, წერია 76. აქედან გამომდინარე არ ჯდება ბალანსი, რადგან ამ შემხვევაში პროპორციულის ოქმი იცვლება და 40-ით აღემატება სუბიექტების და ბათილების ჯამს. ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-02
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-02 რუსთავის მე-15 საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ბიულკეტენების რაოდენობა 44-ით ნაკლები იყო ვიდრე ხელმოწერების რაოდემობა. შესწორების ოქმი შედგენილია საოლქო კომისიაში და მას ხელს არ აწერს კომისიის ყველა ის წევრი, რომელთა ხელმოწერებია ძირითად ოქმზე. ორგანიზაციის საჩივარი არ განხილულა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-12-01
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-12-01 რუსთავის 52- საარჩევნო უბნის მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა 1- ით ნაკლებია ნამდვილი და ბათილი ბიულეტენების ჯამზე. შესწორების ოქმი უბანზე არ შედგენილა და შედგა ოლქში. ორგანიზაციის საჩივარი შედეგების გადასინჯვაზე არ განხილულა და კომისიის წევრების დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-30
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-30 რუსთავის 86-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არ არის შევსებული ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობის გრაფა, რაც შეუძლებელს ხდის, რომ დადგინდეს ოქმის ბალანსი. ...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 რუსთავის 64-ე საარჩევნო უბანზე, ნაკადის მომწესრიგებელმა არ მოსთხოვა ამომრჩეველს პირბადის ჩაწევა მისი ვინაობის შემოწმების მიზნით. განმეორებითი ფაქტი აღკვეთა დამკვირვებლის ჩარევამ. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-06 რუსთავის მე-5 საარჩევნო უბანზე პროპორციული შემაჯამებელ ოქმში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა ნაკლებია ბათილი და ნამდვილი ბიულეტენების ჯამზე 5 ით. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-06 რუსთავის 86-ე საარჩევნო უბნის პროპორციული არჩევნების შემაჯამებელ ოქმში არ არის მითითებული ამომრჩეველთა ხელმოწერების საერთო რაოდენობა, შესაბამისად შეუძლებელია ბალანსის შემოწმება. ასევე ოქმში არის ცარიელი გრაფები, რაც ასევე საარჩევნო კანონდებლობის დარღვევაა.  შესწორების ოქმი შედგენილია მეორე დღეს საოლქო კომისიაში და ყველა ის წევრი არ აწერს ხელს, რომელთა ხელმოწერები არის ძირითად ოქმზე. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-06
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-06 მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა ნაკლებია ნამდვილი და ბათილი ბიულეტენების რაოდენობის ჯამზე. ამასთან, შემაჯამებელი ოქმი დამოწმებული არ არის კომისიის ბეჭდით. ...

ამომრჩევლის სახის დაფიქსირება

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

მე-20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის 59-ე საარჩევნო უბანზე მედია საშუალება ,,ნიუ პოსტის" წარმომადგენელი ამომრჩევლებს ფოტოებს უღებდა და სპეციალური პროგრამის საშუალებით სერვერზე აგზავნიდა.

...

ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

მე-20 რუსთავის საარჩევნო ოლქში 84-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა სხვა ამომრჩევლის გრაფაში მოაწერა ხელი.

...

მარკირების წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , მარკირების წესის დარღვევა

2020-10-31

რუსთავის მე-20საარჩევნო ოლქის 65-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველს, რომელსაც მარკირება დაუფიქსირდა, კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება მისცეს.

...

ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-10-31

რუსთავის მე-20 საარჩევნო ოლქის 1-ლ საარჩევნო უბანზე 8:00-დან 11:30 საათამდე საარჩევნო კაბინების თავზე განთავსებული იყო ჩართული ვიდეოკამერა, რომლითაც, სავარაუდოდ, ამომრჩეველთა მიერ გაკეთებული არჩევანის დაფიქსირება იყო შესაძლებელი.

...

ამომრჩევლებისთვის ფოტოს გადაღება

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ამომრჩევლებისთვის ფოტოს გადაღება

2020-10-31

რუსთავის მე-20საარჩევნო ოლქის 65-ე საარჩევნო უბანზე მედია საშუალება „ნიუპოსტის" წარმომადგნელები მოსულ ამომრჩევლებს ფოტოებს მასშტაბურად უღებენ.

...

ამომრჩევლის ნების კონტროლი

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ამომრჩევლის ნების კონტროლი

2020-10-31

რუსთავის მე-20 საარჩევნო ოლქის 1-ლ საარჩევნო უბანთან დგას ავტომობილი, რომელშიც სიებით მობილიზებული ადამიანები სხედან და ამომრჩეველს აღრიცხავენ.

...

დამკვირვებლის უფლების შეზღუდვა

თარიღი: 2020-10-31
ოლქი: რუსთავი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-10-31

20-ე რუსთავის საარჩევნო ოლქის 54-ე საარჩევნო უბანზე „სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელი არ შეუშვეს 8 საათამდე.

...