გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 7
1

სიასთან დაკავშირებული ხარვეზები

თარიღი: 2019-01-21
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია:

2018-11-29 #10 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა ამომრჩეველთა ერთიან სიასთან დაკავშირებული დარღვევა, კერძოდ: სიაში შეყვანილი იყო არასრულწლოვანი ამომრჩეველი - დაბადებული 2001 წლის 6 იანვარს - ემილ ბაირამოვი. (ჰქონდა ID ბარათი) აღნიშნულმა პირმა უბანზე ხმა მისცა. დრო - 14:30 უბანზე - შენიშვნა შეიტანეს ჩანაწერთა წიგნში....

დამკვირვებლის უფლებების უკანონო შეზღუდვა

თარიღი: 2018-11-28
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვა

2018-11-28 მარნეულის #10 საარჩევნო უბანზე ადგილი ქონდა დამკვირვებლის კანონიერი უფლების განხორციელებაში ხელის შეშლის ფაქტს, კერძოდ: "სამართლიანი არჩვენების" დამკვირვებელს, რაშან ზიადალიევს შეუზღუდეს ფოტო-ვიდეო გადაღების უფლება, რაც უკანონოა, რადგან დამკვირვებლის უფლების განხორციელება არ უშლიდა ხელს უბანზე მიმდინარე საარჩვენო პროცესს. . ასევე, დამკვირვებლის მიმართ განხორციელდა მუქარა და იგი გაძევებულ იქნა უბნიდან, არსებობს აღნიშნული ფაქტების ვიდეოჩანაწერი მტკიცებულების სახით. დარღვევის დრო 11:20 ...