გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 2
1

ნამდვილი ბიულეტენების ბათილად მიჩნევა

თარიღი: 2017-10-23
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს, ბიულეტენების გაყალბება , ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები

2017-10-23 #5 ისნის საარჩევნო ოლქის #78 საარჩევნო უბანზე 7 ნამდვილი ბიულეტენი ბათილად მიიჩნია კომისიამ....

საკონტროლო ფურცლის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2017-10-21
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე, საკონტროლო ფურცლების არასათანადოდ შევსება

2017-10-21 #5 ისნის საარჩევნო ოლქის #49 საარჩევნო უბანზე საკონტროლო ფურცელზე შეიტანეს იმ ამომრჩევლის მონაცემები, რომელიც არ იყო ამ საარჩევნო უბანზე რეგისტრირებული....