გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 6
1

კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება

თარიღი: 2016-10-31
მაჟორიტარული ოლქი: #60
ოლქი: ლანჩხუთი , ლანჩხუთი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება, უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნა

2016-10-30 ოზურგეთის #60 მაჟორიტარული ოლქის #19 უბანზე კომისიის თავმჯდომარე იმყოფება არაფხიზელ მდგომარეობაში. გარდა ამისა, საარჩევნო უბანზე იმყოფება დამოუკიდებელი კანდიდატის აკაკი ჩხაიძის 2 წარმომადგენელი. რომელთაგან ერთ-ერთი წარმომადგენელი მითითებული არის, როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელი, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. აღნიშნულ დარღვევასთან დაკავშირებით დაიწერა საჩივარი....

არაუფლებამოსილი პირები საარჩევნო უბანზე

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #61
ოლქი: ფოთი , სოფელი ქვედა ნატანები
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნა

2016-10-30 ფოთის #61 მაჟორიტარული ოლქის #40 უბანზე იმყოფებოდა არაუფლებამოსილი პირი- ,,რესპუბლიკური პარტიის" წარმომადგენელი, რომელსაც შესაბამისი წესით არ ჰქონდა აკრედიტაცია გავლილი. აღნიშნულთან დაკავშირებით საჩივარი წარედგინა საოლქო საარჩევნო კომისიას....

არაუფლებამოსილი პირები უბანზე

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #60
ოლქი: ჩოხატაური , სოფელი ხიდისთავი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნა

2016-10-30 ჩოხატაურის #60 მაჟორიტარული ოლქის #35 უბანზე იმყოფებოდა "ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი - გაერთიანებული ოპოზიციის" წარმომადგენელი, რომელიც მეორე ტურში მონაწილე საარჩევნო სუბიქეტი არ არის და შესაბამისად არ გაგრძელებია უფლებამოსილების ვადა. ...

არაუფლებამოსილი პირები უბანზე

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #72
ოლქი: ხელვაჩაური , სოფელი განთიადი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნა

2016-10-30 ხელვაჩაურის #72 მაჟორიტარული ოლქის #10 უბანზე 12:25-ზე უბანზე იმყოფებოდა პარტია ქართული ოცნების ორი წარმომადგენელი ერთდროულად. "სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებლის მითითების შედეგად საუბნო კომისიის თავმჯდომარემ ერთ-ერთ მათგანს უბანი დაატოვებინა....

არაუფლებამოსილი პირები უბანზე

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #44
ოლქი: ახალციხე , ახალციხე
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნა

2016-10-30 ახალციხის #44 მაჟორიტარული ოლქის #28 უბანზე 11:45 საათზე უბანზე ხმის მისაცემად მოსულ ერთ-ერთ კანდიდატს თან ახლდა პირი, რომელსაც არ გააჩნდა უბანზე ყოფნის უფლების დამადასტურებული რაიმე დოკუმენტი, აღნიშნულმა პირმა ფოტოების გადაღების შემდგომ დატოვა უბანი. აღნიშნულ დარღვევასთან დაკავშირებით დაიწერა საჩივარი....

არაუფლებამოსილი პირები უბანზე

თარიღი: 2016-10-30
მაჟორიტარული ოლქი: #61
ოლქი: ფოთი , სოფელი ქვედა ნატანები
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნა

2016-10-30 ფოთის #61 მაჟორიტარული ოლქის #41 უბანზე იმყოფებოდა პარტია "ქართული ოცნების" 2 წარმომადგენელი ერთდროულად. ერთერთი მათგანი გადასატან საარჩევნო ყუთს მიჰყვებოდა, ხოლო მეორე წარმომადგენელი უბანზე დარჩა. საჩივარი წარედგინა საოლქო საარჩევნო კომისიას....