გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 136
1234567

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 კენჭიყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი არ არის დამოწმებული კომისიის სპეციალური ბეჭდით....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-02
ოლქი: ხონი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-02 118-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ შედგენილ კენჭიყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქში გადასწორებულია მონაცემები, აღნიშნულთან დაკავშირებით კომისიას შესწორების ოქმი არ აქვს გამოცემული....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-02
ოლქი: ხონი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-02 კენჭიყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქში არასწორად არის მითითებული მისი შევსების თარიღი და არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-02
ოლქი: თეთრიწყარო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-02 კენჭიყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქში არ არის მითითებული ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 N31-ე უბნის კენჭიყრის შედეგების შემაჯაბელ ოქში არ არის თავმჯდომარის მოადგილის ხელმოწერა....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 საარჩევნო კომისიის კენჭიყრის შედეგების შემაჯაბელ ოქში არ არის თავმჯდომარის მოადგილის ხელმოწერა....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქში არასწორად არის მითითებული შევსების დროს....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქში არასწორად არის მითითებული შევსების დრო....

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: ქობულეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 ოქმში გადასწორებულია გრიგოლ ვაშაძის მიერ მიღებულ ხმათა რაოდენობა. შესწორების ოქმიც არ არის შედგენილი. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: ქობულეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 გადასწორებულია 17 საათისთვის არჩევნებში მონაწილეთა რაოდენობა. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: ქობულეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 ბიულეტენების რაოდენობა 16-ით ნაკლებია ხელმოწერების რაოდენობაზე. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 ოქმი არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით. არ არის მითითებული სპეც.სიის ამომრჩეველთა რაოდენობა (ჩვენი დამკვირვებლის ცნობით 10 იყო ასეთი). ასევე არ არის მითითებული ოქმის შედგენის თარიღი და დრო. შედგენილია მდივნის ახსნა-განმარტება, რომელშიც დაკონკრეტებულია თარიღი, მაგრამ არა შედგენის დრო და სპეც. სიის მონაცემები. ...

საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: ტყიბული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , საარჩევნო მასალის დალუქვის წესის დარღვევა

2018-11-30 გამოუყენებელი ბიულეტენები არ დალუქულა ისე მიიტანეს ოლქში....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: ჩუღურეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 საარჩევნო კომისიაში შედგენილ შემაჯამებელ ოქმს არ აქვს დასმული კომისიის ბეჭედი. დარღვევის დრო- 23:06სთ. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: კასპი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები

2018-11-30 შემაჯამებელი ოქმის მიხედვით ბიულეტენების რაოდენობა ერთით მეტია არჩვნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობაზე. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: ჩუღურეთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 საუბნო საარჩევნო კომისიაში შედგენილ შემაჯამებელ ოქმს არ აქვს დასმული კომისიის ბეჭედი. დარღვევის დრო- 23:06სთ. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: გარდაბანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 საოლქო საარჩევნო კომისიაში 23:00 წუთზე 32 საარჩევნო უბნიდან შემოსულ შემაჯამებელ ოქმში მითითებულია მისი შედგენის თარიღი და დრო ხოლო მის ქსეროასლებში არა....

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: ხელვაჩაური
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები

2018-11-30 საარჩევნო უბანზე გაცემული ბიულეტინების რაოდენობა ერთით მეტია ხელმოწერების რაოდენობაზე. დარღვევის ჩადენის დრო 23:07 სთ....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-11-30
ოლქი: ფოთი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-11-30 შემაჯამებელ ოქმზე არ არის მითითებული ოქმის შედგენის დრო....