გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 27
12

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2018-11-28
ოლქი: ტყიბული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

2018-11-28 #2 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა, კაბინის ნაცვლად, ხმა ძირითად საარჩევნო ყუთთან მისცა....

გადასატანი საარჩევნო ყუთის არ გატანა/არ მიტანა

თარიღი: 2018-11-28
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , გადასატანი საარჩევნო ყუთის არ გატანა/არ მიტანა

2018-11-28 ვაკის ოლქში 12:08 საათზე გადასატანი საარჩევნო ყუთი ჯერ კიდევ იმყოფება #10 საარჩევნო უბანზე. ...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2018-11-28
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

2018-11-28 ბათუმის #74 საარჩევნო უბანზე კენჭისყრის დროს, დაფიქსირდა ხმის მიცემის კაბინაში ბიულეტენისათვის სურათის გადაღების 5-მდე ფაქტი და შემდგომ ეს ამომრჩევლები უბნის გარეთ მდგარ სამარშუტო ტაქსში მყოფ პირებს აჩვენებდნენ აღნიშნულ ფოტოებს....

სიასთან დაკავშირებული ხარვეზები

თარიღი: 2018-11-28
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , სიებთან დაკავშირებული პრობლემები

2018-11-28 ვაკის ოლქის 10 საარჩევნო უბანზე , მოვიდა ამომრჩეველი, რომელიც ძირითად საარჩევნო სიაში არ იყო. აღმოჩნდა რომ იგი გადასატანი ყუთის სიაში იყო, თუმცა ამომრჩეველი აცხადებდა რომ არ იყო ინფორმირებული და შეუძლებელია ეს სიმართლე ყოფილიყო. კომისიის თავმჯდომარემ განაცხადა რომ ამის თაობაზე სატელეფონო ზარი იყო შესული. თუმცა ამომრჩევლის ინფორმაციისთ მას არც წერილობით და არც ტელეფონის საშუალებით არ მიუმართავს. საბოლოოდ ამომრჩეველმა უბანზე ვერ შეძლო ხმის მიცემა....

მარკირების შემოწმების გარეშე ხმის მიცემის მცდელობა

თარიღი: 2018-11-28
ოლქი: კასპი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს

2018-11-28 10:40 წუთზე დაფიქსირდა შემთხვევა, როცა ამომრჩეველმა, არ გაიარა მარკირების შემოწმების პროცედურა და ისე აპირებდა კენჭისყრაში მონაწილოებას. თუმცა ამის შესახებ მიუთითეს და მარკირების შემოწმება გაიარა....