გაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 6
1

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 შემაჯამებელ ოქში არა რის მითითებული მიღებული ბიულეტენების რაოდენობა. ასევე მისი შედგენის თარიღი და დრო....

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2018-12-03
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები , შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებული დარღვევები

2018-12-03 შემაჯამებელ ოქმში არ არის მითითებული ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა....

დამკვირვებლის უფლებების უკანონო შეზღუდვა

თარიღი: 2018-11-28
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვა

2018-11-28 ბათუმის ოლქის #65 საარჩევნო უბანზე იმყოფებოდა ცესკოს წარმომადგენელი ირაკლი გვარამია, რომლის მითითების შესაბამისად, თავმჯდომარემ დამკვირვებლებს შეუზღუდა უფლებამოსილება თავისუფლად დააკვირდნენ საარჩევნო უბანზე შემომსულ პირებს....

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2018-11-28
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა

2018-11-28 ბათუმის #74 საარჩევნო უბანზე კენჭისყრის დროს, დაფიქსირდა ხმის მიცემის კაბინაში ბიულეტენისათვის სურათის გადაღების 5-მდე ფაქტი და შემდგომ ეს ამომრჩევლები უბნის გარეთ მდგარ სამარშუტო ტაქსში მყოფ პირებს აჩვენებდნენ აღნიშნულ ფოტოებს....

წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

თარიღი: 2018-11-28
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , ფუნქციების გადანაწილების პროცედურების დარღვევა

2018-11-28 ბათუმის 25-ე საარჩევნო უბნის კომისიის თავმჯდომარემ, ზაზა ვაშაყმაძემ, 07:25 საათზე კომისიის წევრს, ნონა ბასილიას, ამ უკანასკნელთან შეთანხმების საფუძველზე, არ მიაღებინა წილისყრის პროცედურებში მონაწილეობა....