1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 479
34567891011121314151617181920212223

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 მთაწმინდის მე-14 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელ ოქმებში არ ჯდება ბალანსი. კერძოდ, ფიქსირდება 18 ბიულეტენით ნაკლები ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. ორგანიზაციის მიერ დარეგისტრირდა საჩივარი უბანზე, რომელიც გადაეცა საოლქოს და არ იქნა დაკმაყოფილებული.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 მთაწმინდის მე-12 საარჩევნო უბნის შემაჯამებელ ოქმებში არ ჯდება ბალანსი. ფიქსირდება 10 ბიულეტენის ნაკლებობა ვიდრე ხოლმოწერების რაოდენობა. ორგანიზაციის საჩივარი გადავიეცა ოქმს, რომელმაც საჩივარი დაუკმაყოფილებელი დატოვა.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 მთაწმინდის მე-10 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელ ოქმებში არ ჯდება ბალანსი. ოქმში ფიქსირდება 431 ბიულეტენის ნაკლებობა ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. უბანზე შედგა შესწორების ოქმი, რომლითაც 18 საარჩევნო სუბიექტის მონაცემები გადაკეთდა.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ადიგენი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ადიგენის მე-12 საარჩევნო უბნის პროპორციული შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი. კერძოდ, სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების და ბათილი ბიულეტენების ჯამი ორით მეტია ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ადიგენი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ადიგენის მე-4 საარჩევნო უბანზე ბათილი ბიულეტენების და მიღებული ხმების ჯამი ორით აღემატება ხელმოწერების რაოდენობას. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: გლდანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 გლდანის 33-ე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 19-ით აღემატება ხელმოწერების რაოდენობას. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: სამგორი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 სამგორის 32-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციული საარჩევნო სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი. კერძოდ, სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების და ბათილი ბიულეტენების ჯამი მეტია 41-თით ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: სამგორი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 სამგორის 41-ე საარჩევნო უბანზე  მაჟორიტარული სისტემით კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი, კერძოდ სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 36-ით მეტია ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 საბურთალოს 54-ე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ბიულეტნების და ბათილების ჯამი 54-ით მეტია ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: გურჯაანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 გურჯაანის მე-3 საარჩევნო უბანზე შედგენილ პროპორციულ ოქმში არ დგება ბალანსი. კერძოდ, ბათილი ბიულეტენების და სუბიექტების მიერ მიღებული ხმები სამით აღემატება სიაში ხელმოწერების რაოდენობას. ასევე არ არის დასმული იქსები ცარიელ ადგილას. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: მარტვილი , მე-40 საარჩევნო უბანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-17 მარტვილის მე-40 შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი. აგრეთვე, არ არის მითითებული ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ზუგდიდის 79-ე საარჩევნო უბანზე ფიქსირდება დისბალანსი. სუბიექტების და ბათილების ხმები აღემატება არჩევებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობას. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 გორის მე-5 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელ ოქში სუბიექტების ხმებს დამატებული ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა აღემატება სიაში ხელმოწერების რაოდენობას. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ახალქალაქი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ახალქალაქის 48-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი. კერძოდ, სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი ერთით აღემატება ხელმოწერების რაოდენობას. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ვაკის 52-ე საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელ პროპორციულ ოქმში ფიქსირდება სამით მეტი ბიულეტები ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. უბანზევე მოხდა შესწორების ოქმის შედგენა, რომლის შედეგადაც ბალანსი დაჯდა.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ვაკის 50-ე საარჩევნო უბნის პროპორციული შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი.  ბიულეტენების რაოდენობა 5-ით მეტია ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. საოლქოში ჩასწორდა სუბიექტის მონაცემები და ბალანსი დაჯდა.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-17 საბურთალოს 49-ე საარჩევნო უბანზე, შემაჯამებელ ოქმზე არ არის დასმული ბეჭედი და კომისიის ბეჭედიც არასწორად არის მითითებული. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 საბურთალოს 56-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციული შედეგების შემაჯამებეოლ ოქმში ბიულეტენების რაოდენობა 19-ით მეტი იყო ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა. საოლქოში ჩასწორდა ხელმოწერების რაოდენობა და ბალანსი დაჯდა.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-17
ოლქი: ახმეტა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-17 ახმეტის 26-ე საარჩევნო უბანზე ბათილების და ხელმოწერების ჯამი აღემატება სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერებს. მოგვიანებით უბანზე შედგენილია შესწორების ოქმი, რომლითაც ჩასწორებულია ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა, რითაც დაჯდა ბალანსი. ...