1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 479
12345678910111213141516171819

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ხობი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-11-20 ხობის პირველ საარჩევნო უბანზე, ამომრჩეველმა კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ აიღო ორი სპეციალური კონვერტი და მათში ცალ-ცალკე ჩადო ბიულეტენები და ჩააგდო ყუთში, ყუთის ზედამხედველმა ვერ უზრუნველყო წესების დაცვა. ყუთის ზედამხედველის დისციპლინარულ პასუხისმგებლობაზე საჩივარი შედგა უბანზე, რომელიც გადაეცა საოლქოს, თუმცა ის განუხილველი დარჩა.  ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: სენაკი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-11-20 სენაკის მე-8 საარჩევნო უბანზე (26.64.08) რეგისტრატორმა ამომრჩეველს სხვა ამომრჩევლისთვის კუთვნილ გრაფაში მოაწერინა ხელი. ორგანიზაციის მიერ დარეგისტრირდა საჩივარი უბანზე რეგისტრატორის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაყენების შესახებ. საჩივარი გადაეცა საოლქოს, თუმცა დარჩა განხილვის გარეშე.  ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-11-20 საბურთალოს მე-15 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა  კენჭისყრის დაწყების დროიდან (08:00-დან - 10:40 სთ.მდე) არასწორად მოხია ბიულეტენები ბლოკნოტიდან, შედეგად, ამომრჩევლისათვის გადაცემულ ბიულეტენებში არ ჩანდა უბნის ნომერი. დაფიქსირდა მსგავსი 32 შემთხვევა. ამომრჩევლებმა არასწორად მოხეული ბიულეტენები ჩააგდეს საარჩევნო ყუთში. თავმჯდომარემ ვერ უზრუნველყო დარღვევის დროული აღმოფხვრა.

...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-11-20 მარნეულის 33-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა და რეგისტრატორმა შეცდომით სხვა გრაფაში მოაწერეს ხელი. ამის შემდეგ  საარჩევნო უბანზე მოვიდა ის ამომრჩეველი რომლის გრაფაშიც ხელი იყო მოწერილი და მას არ მისცეს ხმის მიცემის უფლება და გააბრუნეს უკან, რომლის თაობაზეც რეგისტრატორმა დაწერა ახნა-გამარტება. ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-11-20 ისნის 73-ე საარჩევნო უბანზე, 16:45 საათზე რეგისტრატორმა ორი ამომრჩევლის ხელმოწერების გრაფის გასწვრივ არ დააფიქსირა თავისი ხელმოწერა. ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ბაღდათი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება, კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-11-20 ბაღდადით მე-13 საარჩევნო უბანზე, მოსულ ამომრჩეველს რეგისტრატორმა გადასცა სამი ბიულეტენი. ამომრჩეველმა შემოხაზა სამივე ბიულეტენი, ხოლო ის ფაქტი, რომ ორის ნაცვლად მას გადაეცა სამი აღმოჩენილ იქნა მის მიერ ბიულეტენის შემოხაზვის შემდგომ.  დარღვევის აღმოჩენის შემდეგ დაირღვა ამომრჩევლის კენჭისყრის ფარულობა, ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-11-20 ქუთაისის 59-ე საარჩევნო უბანზე ხმების დათვლის პროცესში აღმოჩნდა, რომ სამი რეგისტრატორების  მიერ რიგ ბიულეტენზე არ განხორციელდა ხელმოწერა, რაც აღმოჩენილ იქნა მხოლოდ ხმების დათვლის დროს. შესაბამისი საჩივარი დარეგისტრირდა ორგანიზაციის მიერ, რომელიც გადავიდა საოლქოში. ...

საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება

2020-11-20 ვაკის მე-2 საოლქო კომისიის 44-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ორი ბიულეტენი ცალ-ცალკე კონვერტში ჩადო და ჩააგდო საარჩევნო ყუთში. ყუთის ზედამხედველს დარღვევა არ აღმოუფხვრია. ორგანიზაციის საჩივარი კომისიის წევრის პასუხისმგებლობაზე გადავიდა საოლქოში.  ...

არაუფლებამოსილი პირები უბანზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მესტია
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, არაუფლებამოსილი პირები უბანზე

2020-11-20 მესტიის საოლქო საარჩევნო კომისიის მე-40 საარჩევნო უბანზე, 12:15-ზე დაფიქსირდა დარღვევა, კერძოდ, საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა არაუფლებამოსილი პირების ყოფნის ფაქტი, სათანადო დოკუმენტების (ბეჯების) გარეშე. ადგილზე ახსნა-განმარტების შემდგომ გამოირკვა, რომ ისინი იყვნენ პარტია "ქართულის ოცნების" დამკვირვებლები, რომლებიც დაახლოებით 10 წუთის მანძილზე არ ემორჩილებოდნენ კომისიის თავმჯდომარის მითითებას დაეტოვებინათ საარჩევნო უბანი. შენიშნის დაფისქსირების მო...

კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: დედოფლისწყარო
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, კოვიდ 19-ის რეგულაციებთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 დედოფლისწყაროს მე-18 საარჩევნო უბანზე ხმის მისაცემად მოსული ამომრჩეველი უბანზე დაიშვებოდა ნაკადის მომწესრიგებლის და რეგისტრატორის მიერ იმგვარად, რომ ამომრჩეველი არ იხსნიდა პირბადეს. მიუხედავად ამისა, მისულ ამომრჩევლებს, იდენტიფიცირების გარეშე, მიეცათ ხმის მიცემის საშუალება.  ...

უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-20 ზუგდიდის 79-ე საარჩევნო უბანზე, საუბნო კომისიის თავმჯდომარემ არ მისცა დამკვირვებელს  შესაძლებლობა ფოტო გადაეღო საეჭვოდ მიჩნეული ბიულეტენისთვის და საერთოდ აუკრძალა ფოტოგადაღება. ორგანიზაციის მიერ დარეგისტრირდა საჩივარი საოლქოში მოთხოვნით, რომ აღმოიფხვრას დარღვევა და დაეკისროს კომისიის თავმჯდომარეს შესაბამისი პასუხისმგებლობა. ...

უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: მცხეთა
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-20 მცხეთის 39-ე საარჩევნო უბანზე, ბიულეტენების გადარჩევისას გამოვლინდა საკმაოდ დიდი რაოდენობა, რომელზეც არ იყო რეგისტრატორის ხელმოწერა. თავმჯდომარემ არ მისცა დამკვირვებელს უფლება, რომ გადაემოწმებინა ეს რაოდენობა ზუსტად და ასევე დაეზუსტებინა რეგისტრატორის სახელი და გვარი, რომელსაც ევალებოდა ამ ბიულეტენებზე ხელმოწერა. მოთხოვნა არ ყოფილა დაკმაყოფილებული, რაზეც საჩივარი დარეგისტრირდა უბანზე და საოლქოში დაიწერა საჩივარი მოთხოვნით, რომ დამდგარიყო&nb...

დამკვირვებლის შევიწყოვება

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ქუთაისი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-20 ქუთაისის 69-ე საარჩევნო უბანზე, ორგანიზაციის მობილურმა ჯგუფმა უბანზე დაწერა საჩივარი - სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებელს შეეზღუდა დაკვირვევის უფლება. კერძოდ: კომისიამ წილისყრის ჩაუტარებლად გამოავლინა მთვლელები, რაზეც დამ,კვირვებელმა გამოთქვა შენიშვნა და კომისიას მოუწოდა პროცედურების დაცვისკენ. "ქართული ოცნების" წარმოამდგენელმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა დამკვირვებელს და სცადა ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენებაც. კომისიის წევრებმა ნაცვლად იმისა...

კომისიის წევრი რომელიც წილისყრით გამოვლენილი მთვლელი არ იყო ითვლიდა ბიულეტენებს

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ისანი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა, სხვა

2020-11-20 ისნის 71-ე საარჩევნო უბანზე ერთიანი  ნაციონალური მოძრაობის მიერ დანიშნული კომისიის წევრი არ იყო  წილისყრის შედეგად გამოვლენილი მთვლელი, თუმცა იგი იდგა ბიულტინებთან და ხელით ამოწმებდა რაოდენობას. მას შემდეგ მივეცი შენიშვნა მან მომაყენა  სიტყვიერი შეურაწყოფა. საჩივარი დარეგისტრირდა ოლქში საუბნო კომისიის წევრის პასუხისმგებლობაზე და ნაწილობრივ იქნა დაკმაყოფილებული. ...

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ნინოწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები ხმის მიცემის დროს , კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

2020-11-20 ნინოწმინდის მე-9 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ხმის მიცემის დროს დაარღვა კენჭისყრის ფარულობა. მან ბიულეტენი შემოხაზა არა კაბინაში არამედ რეგისტრატორთან. ორგანიზაციის დამკვირვებელის მიერ დაფიქსირდა საჩივარი, რომელიც დარეგისტრირდა უბანზე.  ...

წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ნინოწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა

2020-11-20 ნინოწმინდის მე-9 საარჩევნო უბანზე, 7:30 წუთზე წილის ყრის პროცედურები ჩატარდა დარღვევით, კომისიის წევრებმა თვითნებურად გაცვალეს ფუნქცია მოვალეობების ფურცლები. აღნიშნულთან დაკავშირებით წილისყრა განმეორებით არ ჩატარებულა. საჩივრის რეგისრტაციაზე მიიღებულია უარი. ...

საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებული დარღვევები

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ვანი
ინციდენტის კატეგორია: დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე , საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებული დარღვევები

2020-11-20 ვანის 30-ე საარჩევნო უბანზე, 07:50 საათზე , კომისიის თავმჯდომარემ არ შეავსო საკონტროლო ფურცელი სათანადოდ, კერძოდ,  არ მიუთითა პირველი ამომრჩევლის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი, რაც წარმოადგენს საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული სამართლებრივი ნორმის დარღვევას და საჭიროების შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას, კერძოდ, თავმჯდომარისთვის დისციპლინარული პასუხისმგებლობის დაკისრებას. ...

დამკვირვებლების უფლებების შეღუდვა, მუქარა, შევიწროვება და ფიზიკური შეურაცხყოფა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები, უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა

2020-11-01

 თელავის მე-17 საარჩევნო ოლქში მე-13 საარჩევნო უბანზე „სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელზე ზეწოლა მიმდინარეობდა. კომისიის თავმჯდომარემ შეუზღუდა გადაღების უფლება და ძალის გამოყენებით ცდილობდა ტელეფონის წართმევას. დამკვირვებელს მთელი დღის განმავლობაში მტრულ გარემოს უქმნიდნენ და შეურაცხყოფას აყენებდნენ, ძირითა...

არაუფლებამოსილი პირის მიერ ხმის მიცემა

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ქუთაისი , საარჩევნო უბანი 120
ინციდენტის კატეგორია: სხვა

2020-10-31

59-ე ქუთაისის საარჩევნო ოლქის 120-ე საარჩევნო უბანზე ხმა მისცა გადასატანი ყუთის სიაში რეგისტრირებულმა ამომრჩეველმა.

...