1. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 2. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 3. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 4. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 5. თვითმმართველობები საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ
  თვითმმართველობები
 6. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 7. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 8. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 9. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 10. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 11. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 12. პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 31 ოქტომბერი, 2015
  არჩევნების დღე
 13. საკრებულოს შუალედური არჩევნები - 22 მაისი, 2016
  არჩევნების დღე
 14. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 15. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 16. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  არჩევნების შემდგომი პერიოდი
 17. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 18. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 19. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
  არჩევნების დღე
 20. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 21. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში
  წინასაარჩევნო პერიოდი
 22. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები
  არჩევნების დღე
 23. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური
  არჩევნების დღე
 24. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები
  წინასაარჩევნო პერიოდიგაფილტრეთ საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოცემული მახასიათებლების მიხედვით

დარღვევები უბნის გახსნიდან ხმის მიცემამდე
დარღვევები ხმის მიცემის დროს
ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები
კენჭისყრის დღის ზოგადი დარღვევები
სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევები
მოქალაქეების მიერ გამოქვეყნებული დარღვევები
დარღვევების და დარღვევების კატეგორიების რაოდენობა განსხვავდება, რადგან ერთი გაცნხადება საარჩევნო დარღვევის შესახებ შესაძლებელია მოიცავდეს ორ ან მეტ დარღვევის კატეგორიას.

ჩანაწერების რაოდენობა: 239
123456789101112

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ტყიბული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ტყიბულის 26-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება 9 ბიულეტენით ნაკლებობა ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერათა რაოდენობა. საოლქოში დაწერილია შესწორების ოქმი, რომლითაც ერთ საარჩევნო სუბიექტს 0-ის მაგივრად დაეწერა 9 ბიულეტენი. ორგანიზაციის საჩივარი არ დაკმაყოფილებულა ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ბათუმის 33-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში დაფიქსირდა 11 ბიულეტენით მეტი ვიდრე ხელმოწერების რადენობა. კომისიის მიერ არ შედგენილი შესწორების ოქმი.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: გლდანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 გლდანის 99-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში დარეგისტრირდა 63 ბიულეტენით ნაკლები ვიდრე ხელმოწერების რაოდენობა. რაც გასწორდა ბათილი ბიულეტენების 69-ს მაგივრად 6-ის მითითებით.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-20
ოლქი: ვაკე
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-20 ვაკის 73-ე საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი. ბიულეტენების რაოდებობა სამით ნაკლებია ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ლაგოდეხი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-11-19
ლაგოდეხის 30-ე საარჩევნო უბნის 

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: თელავი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-19 თელავის 37-ე საარჩევნო უბნის პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში ბალანსი არ ჯდება. ბიულეტენების რაოდენობა 38-ით აღემატებოდა ხელმოწერების რაოდენობას. ოლქში შედგენილია შესწორების ოქმი, რომლითაც ბალანსი ჯდება.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: საბურთალო
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 საბურთალოს მე-15 საარჩევნო უბანზე პროპორციული შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შემაჯამებელ ოქმს არ აქვს კომისიის ბეჭედი, შედგენის თარიღ და დრო. ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-19 მარნეულის 38-ე საარჩევნო უბნის პროპორციული შედეგების შემაჯამებელი ოქმის ბალანსი არ ჯდებოდა. თუმცა, მეორე დღეს საოლქოში მოხდა ერთი სუბიექტის მონაცემების ჩასწორება და ბალანსი დაჯდა. საუბნო კომისიის მდივნის და თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის დადგომის საკითხი არ დააკმაყოფილა საოლქომ.  ...

ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: მარნეული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-19 მარნეულის 52-ე საარჩევნო უბანის პროპორციული შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ დაკდა ბალანსი. კერძოდ, 27 ბიულეტენით მეტი ფიქსირდებოდა ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერათა რაოდენობა. თუმცა მეორე დღეს საოლქოში ჩასწორდა ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა და ბალანსი დაჯდა. ...

ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: სენაკი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, ბიულეტენების რაოდენობა ნაკლებია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე

2020-11-19

სენაკის მე-7 საარჩევნო უბნის პროპორციულ და მაჟორიტარული შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში არ ჯდება ბალანსი. კერძოდ, ბიულეტენები 29-ით ნაკლებია ვიდრე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა.

...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: სენაკი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 სენაკის მე-7 საარჩევნო უბნის პროპორციული და მაჟორიტარული შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში უხეშად არის გადასწორებული ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა.  ოქმებს არ ახლავს თან შესწორების ოქმი ან ახსნა-განმარტება. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: გურჯაანი , 52-ე საარჩევნო უბანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-11-19 გურჯაანის 52-ე საარჩევნო უბნის პროპორციული მონაცემების შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია სუბიექტის მონაცემები, თუმცა არ არის შედგენილი შესწორების ოქმი ან ახსნა-განმარტება. ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 ბათუმის 85-ე საარჩევნო უბნის პროპორციული და მაჟორიტარული შედეგების შემაჯამებელ ოქმები არ იყო დამოწმებული კომისიის ბეჭდით.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ბათუმი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-11-19 ბათუმის 85-ე საარჩევნო უბანის პროპორციული შედეგების შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება სუბიექტის მონაცემების გადასწორება და არ არის შედგენილი შესწორების ოქმი ან ახსნა-განმარტება უბნის კომისიის მიერ. თუმცა ოთხი დღის შემდეგ ხსენებულ ჩასწორებაზე შედგა საოლქოს განკარგულება. ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-11-19 მთაწმინდის მე-8 საარჩევნო უბანის პროპორციუკლი შედეგების შემაჯამებელ ოქმში ერთი სუბიექტის მონაცემები არის გადასწორებული და არ არის შედგენილი ახსნა-განმარტება ან შესწორების ოქმი. საჩივარი კომისიის თავმჯდომარის და მდივნის პასუხისმგებლობის მოთხოვნის დაკმაყოფილდა საოლქოს მიერ.  ...

შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება

2020-11-19 ზუგდიდის მე-4 საარჩევნო უბანზე პროპორციული ოქმის მონაცემებში "ქართული ოცნების" მონაცემი გადასწორებულია. 411-ის მაგივრად წერია 421. ოქმს შესწორების ოქმი ან ახსნა განმარტება არ ახლავს.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: გორი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 გორის 93-ე საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელ ოქმში არასწორად არის მითითებული შევსების თარიღი. 01 ნოემბერის მაგივრად 31 ოქმტომბერი წერია.   ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: თეთრიწყარო , საარჩევნო უბანი 42
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 თეთრიწყაროს 42-ე საარჩევნო უბანზე პოროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არ იყო შეყვანილი "ქართული ოცნების" ხმები. როგორც ამ პარტიის ასე იმ პარტიათა უჯრები, რომელთაც არცერთი ხმა არ ჰქონდათ მიღებული იყო ცარიელი დატოვებული. უბანზე დაწერილი იყო ახსნა განმარტების წერილი, ხოლო საოლქოში ყველას კომისიის წევრი აწერს ხელს შესწორების ოქმს. ორგანიზაციის მიერ ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ვანი
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 ვანის 27-ე საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელი ოქმები არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით.  ...

შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

თარიღი: 2020-11-19
ოლქი: ტყიბული
ინციდენტის კატეგორია: ხმის დათვლის/შეჯამების დარღვევები, შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება

2020-11-19 ტყიბულის მე-16 საარჩევნო უბანზე პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში მითითებული არ არის მისი შედგენის თარიღი და დრო. ორგანიზაციის მიერ წარდგენილი საჩივარი მდივნისა და თავჯდომარების პასუხისმგებლობაზე დაკმაყოფილებული იქნა საოლქოს მიერ.  ...