ამომრჩეველთა განათლება

თუ გსურთ იყოთ ინფორმირებული საარჩევნო პროცესების შესახებ, გაეცანით ინფორმაციას საარჩევნო დარღვევებსა და ამომრჩევლების უფლებების შესახებ.


რა შემთხვევაში გაიმართება არჩევნების მეორე ტური?
რა სიახლეა ხმის მიცემის პროცედურებთან დაკავშირებით
რა ისჯება კანონით წინასაარჩევნო პერიოდში?
რა ეკრძალება კანდიდატს?
სად ვირჩევთ მერს და სად გამგებელს?
რამდენი ბიულეტენი გადმოგეცემათ საარჩევნო უბანზე მისვლისას?
გსურთ მიიღოთ მონაწილეობა 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში? გაითვალისწინეთ
იკრძალება! ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ ღონისძიებებზე აგიტაცია
მოქალაქეთა განათლებისთვის
ბიულეტენის შევსების წესი
ხმის მიცემა ფარულია!
სამსახურებრივი უფლებამოსილების საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენება
ამომრჩევლის მოსყიდვა
რეგისტრაციიდან მოხსნილი პირების ხელახალი რეგისტრაცია
აგიტაციის უფლება