ამომრჩევლის მოსყიდვა
თარიღი: 2013-10-09
აკრძალულია საარჩევნო მიზნით მოქალაქისთვის ფულის, სხვა ქონების, ქონებრივი უფლების, მომსახურების ან სხვა რაიმე უპირატესობის გადაცემა ან დაპირება. ასევე კანონით ისჯება მოქალაქის მიერ საარჩევნო მიზნით მატერიალური ფასეულობის მიღება.

სიახლის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე