მოსახლეობის უძრავი ქონების უსასყიდლო რეგისტრაცია კასპში
2012-07-15 2012 წლის 28 ივნისის საქართველოს მთავრობის დადგენილებით #231, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაციისთვის და დაუზუსტებელი საკადასტრო მონაცემების დაზუსტებისთვის, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, ოთხი სამუშაო დღის ვადაში გაწეული მომსახურებისთვის დაწესებული საფასური გაუქმდა.
2012-07-14 კასპის რაიონის სოფელ მეტეხის გამგეობაში საჯარო რეესტრის დაკვეთით შპს „ბანი“ მოსახლეობის უძრავი ქონების უსასყიდლო რეგისტრაციას ახორციელებს. აღნიშნული პროექტი 2012 წლის 14 ივლისს დაიწყო და დღემდე მიმდინარეობს.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე