საკარმიდამო მიწის ნაკვეთების დაკანონების უფასო სახელმწიფო პროგრამა მარნეულში
2012-07-11 2012 წლის 28 ივნისის საქართველოს მთავრობის დადგენილებით #231, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაციისთვის და დაუზუსტებელი საკადასტრო მონაცემების დაზუსტებისთვის, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, ოთხი სამუშაო დღის ვადაში გაწეული მომსახურებისთვის დაწესებული საფასური გაუქმდა.
2012-07-10 2012 წლის ივლისის თვეში მარნეულის სოფლებში მასშტაბურად მიმდინარეობს საკარმიდამო მიწის ნაკვეთების დაკანონების უფასო სახელმწიფო პროგრამა.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე