პატრულის თანამშრომლის მიერ ამომრჩეველთა მონაცემების შეგროვება თბილისში
2012-09-12 მეზობელმა გააქირავა უცხოეთში წასული ნათესავის ბინა. დამქირავებელი არის პატრულის თანამშრომელი, რომელმაც მოითხოვა ბინის პატრონის პირადობის ნომერი. კითხვაზე - რატომ - უპასუხა, რომ დაგვავალეს თითომ 20 ხმა უნდა მოვაგროვოთო,(თუნდაც მიიტანონ მრავალჯერ განმეორებადი პირადობის ნომრები).


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე