წილისყრის წესის დარღვევა
2021-10-02 #80 ქედის #5 საარჩევნო უბანზე ნაკადის მომწესრიგებელმა საარჩევნო კოდექსის დარღვევით, უარი განაცხადა მისთვის წილისყრით გამოვლენილი ფუნქციის შესრულებაზე. თავმჯდომარემ მოვალეობის შესრულება, კანონის თანახმად, კომისიის სხვა წევრს დააკისრა;


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე