საარჩევნო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული ხარვეზები
2021-10-02 #3 საბურთალოს სარჩევნო ოლქის # 80-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ფიქსირდება 1326 ამომრჩეველი, თუმცა რეგისტრაციისთვის განკუთვნილი ხუთი რეგისტრატორის ნაცვლად ფიქსირდება 4.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე