საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადოდ წარმოება
2021-10-02 #3 საბურთალოს საარჩევნო ოლქის #63-ე საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა კომისიის წევრმა ამომრჩეველს გადასცა 2 ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული ერთ სახის ბიულეტენი. ამომრჩეველმა ერთი მათგანი უკან დააბრუნა.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე