საკონტროლო ფურცლის შევსებასთან დაკავშირებული დარღვევა
2021-10-02 #54 სამტრედიის სარჩევნო ოლქის #43 საარჩევნო უბანზე, პირველი ამომრჩევლის მოსვლამდე წინასწარ შეივსო საკონტროლო ფურცელი და სამივე საკონტროლო ფურცელი მოთავსდა ძირითად ყუთში.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე