სარჩევნო სიასთან დაკავშირებული ხარვეზები
თარიღი: 2021-10-02
პერიოდი: 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - არჩევნების დღე
ოლქი: ზუგდიდი , ზუგდიდი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა
2021-10-02 #67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის #38 საარჩევნო უბანზე, ამომრჩეველთა ერთიან სამაგიდო სიაში არ არის მითითებული ინფორმაცია გადასატანი ყუთის სიაში შეყვანილი ამომრჩევლების შესახებ.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე