დამკვირვებლის უფლების შეზღუდვა
2021-10-02 #20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის #38 საარჩევნო უბანზე „სამართლიანი არჩევნების” დამკვირვებელს მდივნის წინააღმდეგობის გამო ჩანაწერთა წიგნში შენიშვნის დაფიქსირების უფლება არ მიეცა;


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე