ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა
2021-10-02 #58 ქუთაისის საარჩევნო ოლქის #118 საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლის მიერ შევსებული ბიულეტენები სპეციალური კონვერტის გარეშე აღმოჩნდა საარჩევნო ყუთში, რის შედეგადაც დაირღვა ხმის მიცემის ფარულობის პრინციპი;


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე