ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები
თარიღი: 2021-10-02
პერიოდი: 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - არჩევნების დღე
ოლქი: ფოთი , ფოთი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა
2021-10-02 ფოთის #70 საარჩევნო ოლქის #17 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა ერთიან სამაგიდო სიაში არ არის მითითებული ინფორმაცია გადასატანი ყუთის სიაში შეყვანილი ამომრჩევლების შესახებ;


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე