ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები
თარიღი: 2021-10-02
პერიოდი: 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - არჩევნების დღე
ოლქი: ბაღდათი , ბაღდათი
ინციდენტის კატეგორია: სხვა
2021-10-02 #52 ბაღდათის საარჩევნო ოლქის #8 საარჩევნო უბანზე, საათზე, რეგისტრატორმა ამომრჩეველს ისე გადასცა ბიულეტენები, რომ არ მოაწერინა ხელი სამაგიდო სიაში მისი/ამომრჩევლის მონაცემების გასწვრივ;


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე