საარჩევნო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული დარღვევები
2021-10-02 #66 ხობის საარჩევნო ოლქის #29 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორი იმგვარად ხევდა ბიულეტენებს, რომ აღარ ჩანდა უბნის და ოლქის შესახებ სათანადო რეკვიზიტები. ასეთი ათამდე ფაქტი დაფიქსირდა;


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე