საარჩევნო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული დარღვევები
2021-10-02 #8 დიდუბის სარჩევნო ოლქის #8 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორი კომისიის წევრი იმგვარად ხევს საარჩევნო ბიულეტენებს, რომ არ აქვს არც ოლქის და არც უბნის ნომერი.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე