სააგიტაციო მასალების განთავსება საარჩევნო უბნიდან 25 მეტრამდე მანძილზე
2021-10-02 #23 ბოლნისის საარჩევნო ოლქის #46 საარჩევნო უბანთან განთავსებულია ,,ქართული ოცნების" კანდიდატის საარჩევნო პლაკატი;


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე