სააგიტაციო მასალების განთავსება საარჩევნო უბნიდან 25 მეტრამდე მანძილზე
2021-10-02 #22 Მარნეულის სარჩევნო ოლქის #16 საარჩევნო უბანთან განთავსებულია "ქართული ოცნების” კანდიდატების საარჩევნო პლაკატები.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე