კოორდინატორების მობილიზება
2021-10-02 #20 Რუსთავის საარჩევნო ოლქის #60 საარჩევნო უბანთან მობილიზებული არიან პარტია "საქართველოსთვის” კოორდინატორები;


ინციდენტის გაზიარება



FACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე