ამომრჩეველთა აღრიცხვა სახელებითა და გვარებით
2021-10-02 #20 Რუსთავის საარჩევნო ოლქის #68 საარჩევნო უბანთან ფიქსირდება 7 პირის პირის შეკრება, რომლებიც აღრიცხავენ ხმის მისაცემად მოსულ ამომრჩევლებს;


ინციდენტის გაზიარება



FACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე