ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა
2021-10-02 #63 აბაშის საარჩევნო ოლქის #19 საარჩევნო უბნის დაახლოებით 15 ამომრჩეველმა, „ქართული ოცნების" წარმომადგენელს და კომისიის წევრებს აჩვენეს თუ ვინ შემოხაზეს ბიულეტენში. კომისიის თავმჯდომარის მითითების მიუხედავად დარღვევა არ აღმოიფხვრა.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე