დამკვირვებლის მიერ კომისიის საქმიანობისთვის ხელის შეშლა
თარიღი: 2021-10-02
პერიოდი: 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - არჩევნების დღე
ოლქი: მთაწმინდა , მთაწმინდა
ინციდენტის კატეგორია: სხვა
2021-10-02 #1მთაწმინდის #12 საარჩევნო უბანზე გახსნის მომენტიდან იმყოფება ა(ა)იპ ,,ალტერნატივა ენჯეო"-ს დამკვირვებელი მჭიდრო კონტაქტში შედის ამომრჩეველთან, ხმაურობს უბანზე, რითაც ირღვევა კენჭისყრის პროცედურის მიმდინარეობა, შედეგად იქმნება ხმაური და ქაოსი. აღნიშნულზე კომისიის თავმჯდომარეს ეთხოვა დარღვევის აღმოფხვრა, თუმცა მას რეაგირება არ მოუხდენია;


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე