ამომრჩეველთა სიასთან დაკავშირებული დარღვევები
2021-10-02 #60 ოზურგეთის საარჩევნო ოლქის #51 საარჩევნო უბანზე რეგისტრატორმა ერთ-ერთი ამომრჩეველს ბიულეტენი ხელმოწერის დაფიქსირების გარეშე გადასცა;


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე