საარჩევნო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული ხარვეზები
2021-10-03 #2 ვაკის საარჩევნო ოლქის #46 საარჩევნო უბანზე ბიულეტენების შეკვრაში 50 ბიულეტენს ნაცვლად დაბეჭდილი იყო 52. კომისიის რეგისტრატორის მიერ აღნიშნულზე შედგა ახსნა-განმარტებაის აქტი.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე